ชุติมา ทีปะนาถ

จาก วิกิคำคม

ชุติมา ทีปะนาถ (ชื่อเล่น:ต่าย) เกิดวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2530 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คำคม[แก้ไข]

“ If you cannot do great things, Do small things in a great way. ”
ถ้าคุณทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้ จงทำสิ่งเล็กๆ ให้ยิ่งใหญ่