นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ

นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ประจำนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลพื้นที่ภาคใต้ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพรรคประชาธิปัตย์หลายสมัย เกิดวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1957 ที่อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นบุตรของ ชม และหนูเรียง อินทรสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เป็นศิษย์เก่าดีเด่นคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และสอบได้เป็นเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

คำพูด[แก้ไข]

  • นักปราชญ์ และคนโง่ มันเหมือนกันเวลางดออกเสียง
  • ถือเป็นเรื่องปกติเพราะเมื่อมีการทำรัฐประหารยึดอำนาจการปกครอง ก็เหมือนเขายึดอำนาจรัฏฐาธิปัตย์ซึ่งเป็นอำนาจทางปกครองไว้โดยปริยาย เขาจึงต้องเขียนไว้เพื่อป้องกันการถูกยกอ้างว่า ทำความผิดที่ยังไม่ได้นิรโทษกรรม สำหรับตนถือเป็นปกติที่ทุกครั้งเมื่อมีการยึดอำนาจเขาจะทำเช่นนี้
  • เวลาเราเห็นผู้นำต่างชาติทำอะไรแบบคนธรรมดา เช่น เข้าแถวซื้อกาแฟ เราจะนิยมยกย่องบูชาเสียเลิศเลอและพาลด่านักการเมืองของไทย ทั้งที่ นักการเมืองของไทยบางคนเป็นคนธรรมดา ติดดิน ซื่อสัตย์ สมถะมากกว่านักการเมืองต่างชาติเสียอีก แต่เรากลับมองข้าม คนไทยนี่ก็แปลก!!
  • เห็นภาพอดีตนายกรัฐมนตรีของไทย 2 สมัย นั่งรอรถไฟไปหาเสียงที่ภาคเหนือ ท่านนั่งอยู่บนม้านั่งในสถานีเหมือนคนธรรมดาหากไม่สังเกตุหารู้ไม่ว่า นั่นคือ อดีตนายกรัฐมนตรี 2 สมัยของประเทศนี้
  • เสียดาย ผมยังไม่ได้ยินเสียงเยินยอจากคนไทยด้วยกัน เอาเถอะ!คนไทยคนไหนจะชื่นชม หรือ ไม่ชื่นชมก็แล้วแต่ แต่สำหรับผมแล้วท่านคือ “เทพเจ้าในทางการเมือง”ของผม “ชวน หลีกภัย”

2020[แก้ไข]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]