ประวิตร วงษ์สุวรรณ

จาก วิกิคำคม

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (เกิด 11 สิงหาคม พ.ศ. 2488) เป็นนักการเมืองและทหารบกชาวไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เคยเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีแทนพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

คำคม[แก้ไข]

  • ทุกคนที่เข้าเรียนจะต้องเตรียมใจยอมรับว่าต้องมี การซ่อม หรือ ธำรงวินัย เกิดขึ้นทุกรุ่น หากทำผิดกฎระเบียบของโรงเรียน ซึ่งตนเองก็เคยผ่านการถูกซ่อมมาแล้วเช่นกัน และยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพราะเป็นคนละเรื่องกัน
  • ผมไม่ได้มาขอร้องให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ อยากจะพูดกับผู้สื่อข่าวสายทหารว่า ผมรับราชการมาตั้งแต่ปี 2511 ถึงปัจจุบัน 50 ปี รับราชการมาโดยตลอด ก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรต่างๆ ก็ดูเอาแล้วกัน ว่าผมได้ทำอะไรที่เสียหายต่อประเทศชาติบ้านเมืองบ้าง ผมเข้ามาเพื่อต้องการช่วยเหลือบ้านเมือง อยากจะมาทำงานให้บ้านเมืองถ้าประชาชนไม่ต้องการผมก็พร้อมที่จะไปจากตำแหน่งนี้

คำคมเกี่ยวกับ ประวิตร วงษ์สุวรรณ[แก้ไข]

[แก้ไข]

  • สำหรับ พล.อ.ประวิตร เป็นอดีตผู้บังคับบัญชา เท่าที่ตนรับรู้ ท่านมีความเมตตาทุกคนมาตลอด ใครเดือดร้อนวิ่งไปหา จะกี่ครั้งต่อกี่ครั้ง พล.อ.ประวิตร มักไม่ปฏิเสธ ขอย้ำว่า จะคิดอย่างไร ทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น แต่สำหรับตน ทหารต้องจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่สร้างความแตกแยกหรือทับถมกัน และต้องสำนึกบุญคุณแผ่นดินเกิด

[แก้ไข]

  • การที่ชี้นำให้ประชาชนมาลงชื่อให้พล.อ.ประวิตร ลาออกจากตำแหน่งเป็นการกระทำที่ไม่มีกฎหมายรองรับ เพราะการทำโพลเป็นความเห็นของประชาชนส่วนหนึ่ง แต่ไม่ใช่เป็นการลงประชามติ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 “ประชามติ” หมายถึงประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศที่แสดงออกในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มติของประชาชนที่รัฐให้สิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรองร่างกฎหมายที่สำคัญ ที่ได้ผ่านสภานิติบัญญัติแล้ว หรือให้ตัดสินปัญหาสำคัญในการบริหารประเทศ

[แก้ไข]

  • หากรัฐบาลต้องการใช้อภินิหารทางกฎหมายในการตรวจสอบการเสียภาษี ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีได้ ก็ต้องมีการตรวจสอบการเสียภาษีของนักการเมืองคนอื่น รวมถึง พล.อ.ประวิตรได้ด้วย ผมไม่ได้บอกว่า พล.อ.ประวิตรมีความผิด เพียงแต่ต้องการให้กรมสรรพากรเข้าไปตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงออกมาเท่านั้น

[แก้ไข]

  • "ถ้าเป็นของบุคคลอื่น พล.อ.ประวิตรก็ไม่ต้องแสดงต่อ ป.ป.ช. เพราะตามกฎหมายทรัพย์ที่สินที่ต้องแสดงต่อป.ป.ช. คือ ของตัวเอง ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เท่านั้น แต่หากเป็นของพล.อ.ประวิตร ต้องถามต่อไปว่าพล.อ.ประวิตรได้มาเมื่อไหร่ ถ้าได้มาก่อนรับตำแหน่งก็ต้องแจ้งต่อ ป.ป.ช.แต่ได้มาหลังจากรับตำแหน่ง ต้องแจ้งต่อป.ป.ช.ภายหลังพ้นจากตำแหน่ง"