ประเทศไทย

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

[แก้ไข]

 • โดยเฉพาะในบริบทที่ประเทศนั้นยึดมั่น และเคารพในหลักประชาธิปไตยสาธารณชน จะต้องสามารถตั้งข้อสงสัย หรือวิพากษ์วิจารณ์บุคคลที่เป็นบุคคลสาธารณะ หรือนักการเมืองได้ เมื่อรัฐจะตรากฎหมายห้ามวิพากษ์วิจารณ์ รัฐจะต้อง แสดงถึงหลักการพื้นฐานที่ชอบธรรม ว่าการกระทำของปัจเจกชนนั้นจะก่อให้เกิดภยันตรายต่อรัฐที่ชัดแจ้งอย่างไร กฎหมายนั้นมีความจำเป็น และบรรลุวัตถุประสงค์ที่มุ่งคุ้มครองหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำนั้นกับภยันตรายต่อรัฐนั้นจะเกิดขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญอันสืบเนื่องจากการแสดงความคิดเห็นได้อย่างไร
  • กรกฎ ทองขะโชค

[แก้ไข]

 • อียูแซงชั่นไทย แล้วคนไทยยังเฉยอยู่หรือ? งดซื้อสินค้ายุโรป งดซื้อรถยุโรป งดเที่่ยวยุโรป พม่าปิดประเทศ 50 ปี ยังอยู่รอดเลย

[แก้ไข]

 • ผู้ใดพูดจาว่ากล่าวแผ่นดินเกิด ชาติกำเนิด คงมองได้หลายสาเหตุ เหตุหนึ่งคือการขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่เคยรู้เรื่องสงคราม ไม่เคยล่วงรู้อย่างลึกซึ้งถึงบุญคุณของบรรพชนที่ดำรงรักษาประเทศชาติมาด้วยความยากลำบาก อาทิ ขบวนการเสรีไทยที่ได้มีบทบาทอันสำคัญในการดำรงรักษาเอกราชของประเทศตราบทุกวันนี้
  • ปนัดดา ดิศกุล
 • บางทีในชาติปางก่อน เราอาจไม่ได้ทำบุญมากพอ หรือบางทีในบางครั้ง เราทำอะไรที่น่าตำหนิ เรายอมรับ...ถ้าหากสวรรค์คิดว่าเราไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ในการทำหน้าที่ของเรา ก็หยุดและจบ ถ้าท่านคิดได้อย่างนี้ ท่านก็จะสบายใจ ท่านไม่ได้คิดเป็นอะไร หากสวรรค์ให้ท่านมีภารกิจต่อแผ่นดิน ก็ยอมรับ ถ้าเขาไม่ต้องการให้ทำงาน ก็โอเค
  • ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา

[แก้ไข]

 • พวกดารานักการเมืองทั้งหลายที่คิดจะโหนกระแสเพลงนี้ ประเทศกูมี ฟังแรปทุกท่อนอย่างละเอียดแล้วหรือยัง ถามจริง! ไม่สังเกตอะไรเลยรึ เห็นภาพละเอียดหรือยังไม่สังเกตอะไรเลยรึ #โลกสวยหลบไป #มาตรา116 สั่งสอนไปให้รู้ว่าผิดกฎหมาย อย่าหยุด ดำเนินคดีเพียงเพราะกระแส ประเทศต้องมีกติกา

[แก้ไข]

 • ปัญหาใหญ่ของเมืองไทยที่เป็นปัญหาชั้นนำคือศีลธรรมวิบัติ ซึ่งนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย

[แก้ไข]

 • ถนนลูกรังอะ ให้หมดจากประเทศไทยก่อน
  • สุพจน์ ไข่มุกด์

[แก้ไข]

 • ผมคิดว่าบ้านเมืองเราถึงเวลาที่ต้องหยุดเพื่อกลับมามองสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วจะปรับปรุงอย่างไรเป็นสิ่งที่สำคัญ และลูกหลานจะได้อะไรจากรัฐบาลชุดนี้ ขอให้ช่วยกันคิดดีกว่า