ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

คำคม[แก้ไข]

Cquote1.png หัวใจของประชาธิปไตยคือ อธิปไตยของปวงชน Cquote2.png
Cquote1.png ถ้าเป็นประชาธิปไตยย่อมมีเสรีภาพ แต่การมีเสรีภาพไม่จำเป็นต้องเป็นประชาธิปไตย Cquote2.png
Cquote1.png ประชาธิปไตยไม่ได้แปลว่าเสรีภาพ ประชาธิปไตยแปลว่าอธิปไตยของปวงชน Cquote2.png
Cquote1.png ปรระชาธิปไตยนั้นไม่ได้มีแต่ในการปกครองอย่างเดียว แต่มีในเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และอื่น ๆ อีกด้วย Cquote2.png
Cquote1.png การเล่นการเมืองเพื่อแก้ปัญหาของประเทศชาติ ต้องเล่นไปจนตลอดชีวิตและจะต้องรักษาความสัมพันธ์กับประชาชนตลอดไป Cquote2.png
Cquote1.png การรัฐประหารนั้น เกิดจากระบอบการปกครองไม่เป็นประชาธิปไตย Cquote2.png
Cquote1.png ระบอบเผด็จการ คือ ระบอบเพื่อส่วนตัว ระบอบประชาธิปไตย คือ ระบอบเพื่อส่วนรวม Cquote2.png
Cquote1.png รัฐบาลเป็นส่วนหนึ่งของระบอบย่อมเป็นไปตามระบอบ เมื่อระบอบเป็นระบอบเผด็จการ รัฐบาลเป็นรัฐบาลเผด็จการจึงเป็นรัฐบาลที่ไม่ดี Cquote2.png
Cquote1.png เพราะเรามัวเอาแต่ประชาธิปไตยไปฝากไว้กับรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นการผิดหลักประชาธิปไตยสากลนี่ดอกกระมัง จึงทั้งๆที่เมืองไทยรวยรัฐธรรมนูญที่สุดในโลก แต่ก็ไม่เป็นประชาธิปไตยสักที Cquote2.png
Cquote1.png วิธีการประชาธิปไตยเป็นวิธีการที่ดีที่สุดของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์ เพราะสอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งสัตว์ที่มีเหตุผล ฉะนั้นมนุษย์ผู้เจริญจึงอยู่ร่วมกัน อย่างประชาธิปไตย ทั้งในทางการเมืองและในชีวิตประจำวัน การอยู่ร่วมกันอย่างเผด็จการเป็นเครื่องหมายของอนารยชน Cquote2.png

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]