ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

คำคม[แก้ไข]

“ หัวใจของประชาธิปไตยคือ อธิปไตยของปวงชน ”
“ ถ้าเป็นประชาธิปไตยย่อมมีเสรีภาพ แต่การมีเสรีภาพไม่จำเป็นต้องเป็นประชาธิปไตย ”
“ ประชาธิปไตยไม่ได้แปลว่าเสรีภาพ ประชาธิปไตยแปลว่าอธิปไตยของปวงชน ”
“ ปรระชาธิปไตยนั้นไม่ได้มีแต่ในการปกครองอย่างเดียว แต่มีในเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และอื่น ๆ อีกด้วย ”
“ การเล่นการเมืองเพื่อแก้ปัญหาของประเทศชาติ ต้องเล่นไปจนตลอดชีวิตและจะต้องรักษาความสัมพันธ์กับประชาชนตลอดไป ”
“ การรัฐประหารนั้น เกิดจากระบอบการปกครองไม่เป็นประชาธิปไตย ”
“ ระบอบเผด็จการ คือ ระบอบเพื่อส่วนตัว ระบอบประชาธิปไตย คือ ระบอบเพื่อส่วนรวม ”
“ รัฐบาลเป็นส่วนหนึ่งของระบอบย่อมเป็นไปตามระบอบ เมื่อระบอบเป็นระบอบเผด็จการ รัฐบาลเป็นรัฐบาลเผด็จการจึงเป็นรัฐบาลที่ไม่ดี ”
“ เพราะเรามัวเอาแต่ประชาธิปไตยไปฝากไว้กับรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นการผิดหลักประชาธิปไตยสากลนี่ดอกกระมัง จึงทั้งๆที่เมืองไทยรวยรัฐธรรมนูญที่สุดในโลก แต่ก็ไม่เป็นประชาธิปไตยสักที ”
“ วิธีการประชาธิปไตยเป็นวิธีการที่ดีที่สุดของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์ เพราะสอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งสัตว์ที่มีเหตุผล ฉะนั้นมนุษย์ผู้เจริญจึงอยู่ร่วมกัน อย่างประชาธิปไตย ทั้งในทางการเมืองและในชีวิตประจำวัน การอยู่ร่วมกันอย่างเผด็จการเป็นเครื่องหมายของอนารยชน ”

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]