ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร

นายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อดีตกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในเวลาต่อมาได้เป็นวิทยากรให้กับวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายซึ่งนำมาซึ่งคำสั่งที่ 66/2523 เรื่องนโยบายต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

คำพูด[แก้ไข]

ประชาธิปไตย[แก้ไข]

 • หัวใจของประชาธิปไตยคือ อธิปไตยของปวงชน
 • ถ้าเป็นประชาธิปไตยย่อมมีเสรีภาพ แต่การมีเสรีภาพไม่จำเป็นต้องเป็นประชาธิปไตย
 • ประชาธิปไตยไม่ได้แปลว่าเสรีภาพ ประชาธิปไตยแปลว่าอธิปไตยของปวงชน
 • ประชาธิปไตยนั้นไม่ได้มีแต่ในการปกครองอย่างเดียว แต่มีในเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และอื่น ๆ อีกด้วย
 • เพราะเรามัวเอาแต่ประชาธิปไตยไปฝากไว้กับรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นการผิดหลักประชาธิปไตยสากลนี่ดอกกระมัง จึงทั้งๆที่เมืองไทยรวยรัฐธรรมนูญที่สุดในโลก แต่ก็ไม่เป็นประชาธิปไตยสักที
 • วิธีการประชาธิปไตยเป็นวิธีการที่ดีที่สุดของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์ เพราะสอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งสัตว์ที่มีเหตุผล ฉะนั้นมนุษย์ผู้เจริญจึงอยู่ร่วมกัน อย่างประชาธิปไตย ทั้งในทางการเมืองและในชีวิตประจำวัน การอยู่ร่วมกันอย่างเผด็จการเป็นเครื่องหมายของอนารยชน

การเมือง[แก้ไข]

 • การเล่นการเมืองเพื่อแก้ปัญหาของประเทศชาติ ต้องเล่นไปจนตลอดชีวิตและจะต้องรักษาความสัมพันธ์กับประชาชนตลอดไป

รัฐประหาร[แก้ไข]

 • การรัฐประหารนั้น เกิดจากระบอบการปกครองไม่เป็นประชาธิปไตย

เผด็จการ[แก้ไข]

 • ระบอบเผด็จการ คือ ระบอบเพื่อส่วนตัว ระบอบประชาธิปไตย คือ ระบอบเพื่อส่วนรวม
 • รัฐบาลเป็นส่วนหนึ่งของระบอบย่อมเป็นไปตามระบอบ เมื่อระบอบเป็นระบอบเผด็จการ รัฐบาลเป็นรัฐบาลเผด็จการจึงเป็นรัฐบาลที่ไม่ดี

สภาปฏิวัติแห่งชาติ[แก้ไข]

 • ถ้าแม้นเรื่องสภาปฏิวัติแห่งชาติเป็นความผิด เขาจะขอรับผิดแต่ผู้เดียว

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]