ข้ามไปเนื้อหา

ปัญญา

จาก วิกิคำคม

ปัญญา (บาลี: ปญฺญา, จาก ป- อุปสรรค + ญา ธาตุ (รู้) + -กฺวิ ปัจจัยนามกิตก์) แปลว่า ความรอบรู้, ความรู้ทั่ว หมายถึงความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด, อังกฤษ: Wisdom, sapience หรือ sagacity) หมายถึงความสามารถในการคิดและกระทำโดยใช้ความรู้, ประสบการณ์, ความเข้าใจ, สามัญสำนึก และ การเข้าใจทะลุปรุโปร่ง

คำคม

[แก้ไข]
  • ภูมิปัญญา เป็นประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ ในการศึกษาเล่าเรียน
    • ธวัช ปุณโณทก