ผู้ใช้:พีตัน กับพระจันทร์ไท

จาก วิกิคำคม
รูปภาพจำลองหุ่นยนต์โรบอต พีตัน กับเหตุการณ์ทั่วไปของ วิกิพีตัน (en Wikipe-tan)

เมื่อ 21 ธันวาคม 2550 วิกิพีตัน ในแบบจำลอง baro't saya ชุดพื้นเมืองฟิลิปปินส์
พีตัน ได้รับเลือกให้เป็น Wikipedia Philippines. (Handwork studio Pacific and A sea)


Wikipe’s for A moon and the Names File

ระเบียงภาพ[แก้ไข]