ผู้ใช้:วิกอิ พัฒนไท/ก

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

Talk 2 icon-72a7cf.svgประกอบอัตถะบรรยาย ด้วยคำว่า ความว่า..

คำศัพท์ในอรรถกถา

  • กาเยน วายมติ น จ ผสฺสํ ปฏิวิชานาติ ความว่า ภิกษุเห็นผู้หญิงขว้างดอกไม้ หรือผลไม้ที่ตนขว้างไป ด้วยดอกไม้ หรือผลไม้สำหรับขว้างของหล่อน จึงทำกายวิการ [1]
  • โกกนโท ความว่า ดอกปทุมท่านเรียกว่า โกกนท [2]
  • กุสโล อหํ ความว่า เราเป็นผู้ฉลาด [3]
  • เกวลา ปริปูรา ปณฺฑิตภูมิ ความว่า บัณฑิตบำเพ็ญสุจริตสามย่อมบังเกิดในสวรรค์ [4]

  1. เล่ม ๓ หน้า ๑๗๐ บรรทัดที่ ๖
  2. เล่ม ๒๑ หน้า ๑๓๔ บรรทัดที่ ๓
  3. เล่ม ๒๑ หน้า ๑๓๖ บรรทัดที่ ๖
  4. เล่ม ๒๓ หน้า ๑๘๘ บรรทัดที่ ๙