ข้ามไปเนื้อหา

ผู้ใช้:Xeno (WMF)

ไม่รองรับเนื้อหาของหน้าในภาษาอื่น
จาก วิกิคำคม
Jack (Xeno) Glover
North American Beaver diligently seeking community comments
Jack (Xeno) Glover
Senior Committee Support Manager, Wikimedia Foundation
Innovation is fostered by information gathered from new connections; from insights gained by journeys into other disciplines or places; from active, collegial networks and fluid, open boundaries. Innovation arises from ongoing circles of exchange, where information is not just accumulated or stored, but created. Knowledge is generated anew from connections that weren't there before. —Meg Wheatley

About me

Hello from Toronto, Canada! As an avid proponent of the free knowledge movement, I've been contributing to Wikimedia projects since 2006, and have fulfilled numerous volunteer roles on English Wikipedia including administrator, bureaucrat, and Arbitration Committee member, and as a global renamer under the username Xeno.

My work

I oversee staff support functions for several volunteer committees, including Affiliations Committee, Ombuds Commission, Arbitration Committees, and the Case Review Committee. My team works to ensures these groups have access to the support they need to operate smoothly. Previously, I worked as a facilitator for the Universal Code of Conduct project and Movement Strategy and Governance team. You can share feedback with me on my talk page, via email, or at a community venue by adding a notification.

Disclaimer: I work for or provide services to the Wikimedia Foundation, and this is the account I try to use for edits or statements I make in that role. However, the Foundation does not vet all my activity, so edits, statements, or other contributions made by this account may not reflect the views of the Foundation.

Contact me

  • User talk:Xeno (WMF)
  • xeno(_AT_)wikimedia.org
  • Notification: {{Ping|Xeno (WMF)}}