พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระมหาวิชาญ สุวิชาโน (บัวบาน) เป็นพระนักเผยแผ่ พระวิทยากร นักบรรยายธรรม ที่เป็นที่รู้จักดีรูปหนึ่งของเมืองไทยในปัจจุบัน ท่านเกิดเมื่อ พ.ศ. 2511 บรรพชาเมื่อ พ.ศ. 2525ปัจจุบันพระมหาวิชาญ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพระธรรมวิทยากรค่ายวัยใส มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ[2]มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำคม[แก้ไข]

  1. เมื่อมัวแต่มองหาแต่สิ่งที่ขาด จึงพลาดสิ่งที่มี
  2. ตัวเราที่เรามี เป็นแค่ มุมมองที่เรามองตนเอง ไม่ใช่เราที่แท้จริง เราที่แท้จริง ไม่ได้เห็น หรือเป็นผ่านมุมมอง
  3. เป็นสุขได้ แม้ในยามทุกข์ คือศิลปะ ของความเป้นมนุษย์
  4. เมื่อไม่มีสิ่งที่รัก จงรักสิ่งที่มี

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]