ข้ามไปเนื้อหา

พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)

จาก วิกิคำคม
พระยาพหลพลพยุหเสนาใน พ.ศ. 2483

พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) (29 มีนาคม พ.ศ. 2430 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490) นายกรัฐมนตรีคนที่ 2 ของไทย เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น "ทหารเสือ" อย่างแท้จริง ท่านยอมรับเป็นหัวหน้าคณะราษฎรเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เพื่อนำระบอบประชาธิปไตยมาสู่ประเทศไทยตราบจนปัจจุบันด้วยเจตนาบริสุทธิ์อย่างแท้จริง จากนั้นด้วยความผกผันทางการเมืองทำให้ท่านจำเป็นต้องรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ แม้จะปรารภว่าตัวท่านเองไม่เหมาะกับหน้าที่นี้ เพราะเป็นทหารไม่สันทัดทางการเมือง การปกครอง แต่ก็ต้องยอมรับเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ และแม้ในบั้นปลายชีวิตท่านจะเป็นอัมพาต และวางมือไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกแล้ว มีความจำเป็นต้องใช้ท่านรับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด แทน จอมพล ป. พิบูลสงคราม เพื่อประคองเสถียรภาพของรัฐบาล ท่านก็ยอมรับไว้อีกครั้ง ซึ่งหนังสือพิมพ์ได้ยกย่องให้การรับตำแหน่งของท่านครั้งนี้เป็น "เสือไว้ลาย"

คำพูด[แก้ไข]

“ ทหารที่ดีเป็นผู้รักษาระเบียบ ถือกฏยุทธวินัย ทำอะไรทำจริง มีเมตตากรุณาต่อคนทั่วไป ใจเด็ดเดี่ยว ซื่อตรง และสุภาพอ่อนโยน กิจการใด ๆ ที่กระทำร่วมกันด้วยความสามัคคีเป็นเอกฉันท์พร้อมทั้งวิริยะอุตสาหะ กอร์ปด้วยศีลธรรมกิจการนั้น ๆ ย่อมสำเร็จโดยปราศจากโทษ ”
“ การปฏิบัติงานตามหน้าที่นั้นแล้ว ขอท่านอย่ามัวหวาดกลัวต่อผู้ใหญ่เลย เรามีหน้าที่ต้องกระทำ ต้องปฏิบัติอย่างใด ก็ปฏิบัติในทางที่ถูก และตั้งใจดีมุ่งแต่ในงานที่มีเข็มไปในทางสุจริตแล้ว ใครเล่าจะมาตำหนิหรือลงโทษ ”
“ เมื่อมาระลึกว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญชาการทหารบกด้วย และเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยดังนี้ ดูยิ่งไม่เป็นการบังควร เป็นที่น่าครหาและเป็นที่น่าสงสัยทั้งไทยและต่างประเทศ การจะกลายเป็นว่าสยามดำเนินการปกครองโดยใช้อำนาจทหาร มีรัฐธรรมนูญไว้บังหน้า พลอยเป็นที่เสื่อมเสียพระเกียรติยศในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทด้วยอีกสถานหนึ่ง ”

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]