พระยาพิชัยดาบหัก

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระยาพิชัยดาบหัก
w
วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ


“ "...พระยาพิชัยดาบหักเป็นวีรบุรุษผู้มีชื่อเสียงเด่นท่านหนึ่งของชาติไทยที่มีกำเนิดในจังหวัดอุตรดิตถ์ ท่านเป็นทหารเอกคู่พระทัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และมีส่วนกอบกู้เอกราชของชาติไทยอยู่เป็นอันมาก ความมีกตัญญูกตเวีและความกล้าหาญอันยากที่จะหาผู้เสมอเหมือนของท่าน เป็นสิ่งที่ชาวอุตรดิตถ์และชนชาติไทยควรจะภูมิใจและถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างสืบไปเป็นอย่างยิ่ง..." ”
จอมพลถนอง กิตติขจร
(นายกรัฐมนตรี)
คำนิยมในหนังสือที่ระลึกพิธีเปิดอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก พ.ศ. 2512
“ "...ข้าพเจ้าเชื่อว่าอนุสาวรีย์ของพระยาพิชัยดาบหักนี้คงจะเป็นสักขีพยานแสดงถึงความกล้าหาญ ความซื่อสัตย์ และจริยวัตรอันดีงามของท่านให้ชนชั้นลูกหลานรุ่นหลังได้ทราบและถือเป็นตัวอย่างที่ดีตลอดไปชั่วกาลนาน..." ”
พลเอกประภาส จารุเสถียร
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)
คำนิยมในหนังสือที่ระลึกพิธีเปิดอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก พ.ศ. 2512


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]

w
วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ