พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ)

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ) (14 ธันวาคม ค.ศ. 1888 – 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1969) หรือนามปากกาว่า เสฐียรโกเศศ เป็นข้าราชการชาวไทย มีชื่อเสียงจากการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไว้อย่างมากมาย ทั้งได้รับยกย่องจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

คำกล่าว[แก้ไข]

“ ประวัติและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ...เป็นของสำคัญ...ควรทราบให้แจ่มแจ้ง ดีกว่าที่จะยึดถือเอาแต่ปลายเหตุปัจจุบันขึ้นมาตั้งว่าเป็นดีเลิศ โดยมิได้ศึกษาเรื่องราวให้ทราบเสียให้ตลอด[1] ”
“ สิ่งที่เราศึกษาต้องมีกรอบเป็นเครื่องรองรับ จึงจะทำให้เกิดความเข้าใจ ”

อ้างอิง[แก้ไข]

  1. พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ), ม.ป.ป. อ้างถึงใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ. (2498). ลักษณะการปกครองประเทศไทยแต่โบราณ. ม.ป.ท. หน้า ค.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]