ฟรีดริช นีทเชอ

จาก วิกิคำคม
บัดนี้ข้าพเจ้าเองดำเนินชีวิตอย่างเพียรพยายามแสวงหาปัญญา แต่เดิมข้าพเจ้าเพียงแต่บูชาและเทวรูปผู้มีปัญญาเท่านั้น

ฟรีดริช วิลเฮล์ม นีทเชอ (15 ตุลาคม ค.ศ. 1844 – 25 สิงหาคม ค.ศ. 1900) เป็นนักนิรุกติศาสตร์และนักปรัชญาชาวเยอรมัน นิยมเขียนการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องศาสนา คุณธรรม วัฒนธรรมร่วมสมัย ปรัชญา และวิทยาศาสตร์ เป็นภาษาเยอรมันในแบบเฉพาะตัว เพื่อแสดงถึงคติพจน์ต่าง ๆ

คำคม[แก้ไข]

“ ผู้ใดอยากจะบินได้ ต้องเริ่มเรียนรู้ที่จะยืน เดิน วิ่ง ปีน และเต้นรำก่อน เพราะไม่มีใครสามารถบินได้ในทันที ”