ข้ามไปเนื้อหา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

จาก วิกิคำคม

"ขอยินดีและขอบใจพวกนักเรียน(ฝึกหัดครูประกาศนียบัตรอุตรดิตถ์)มาก ที่อุตสาห์ติดตามกองทัพมาถึงที่นี่ ฉันจะไม่ปฏิเสธในคำขอร้องของพวกเธอ เธอมีเจตนาดีต่อประเทศชาติ เธอยอมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตให้แก่ประเทศชาติ นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญแก่อนุชนรุ่นหลัง ถ้าหากประเทศไทยเรามีคนที่มีจิตใจรักชาติเช่นอย่างพวกเธอโดยสมบูรณ์ทั้งประเทศชาติแล้ว ประเทศไทยก็จะเจริญยิ่งขึ้น ไม่มีความเสื่อมอะไรเลย ฉันขอมอบหน้าที่ให้พวกเธออยู่กับกองเสนารักษ์ วันพรุ่งนี้เราก็จะเข้ายึด"

คำกล่าวของ หลวงหาญสงครามไชย (แม่ทัพ ร. พัน ๒๘ น. นครสวรรค์ ผู้บัญชาการรบยึดเมืองปากลายคืนจากฝรั่งเศส) ที่มีต่อนักเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ว) อุตรดิตถ์ ที่หลบหนีการเรียนเพื่ออาสาเข้าร่วมรบกับกองทัพไทยเข้ายึดฝั่งขวาแม่น้ำโขงคืนจากอินโดจีนฝรั่งเศส ในกรณีพิพาทอินโดจีน พ.ศ. ๒๔๘๓


  • มณเฑียร ดีแท้. (2523). มรดกทางวัฒนธรรมของชาวอุตรดิตถ์. พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพฯ: วิเทศธุรกิจการพิมพ์. หน้า 50-51