มอชตาร์ ลูบิส

จาก วิกิคำคม

มอชตาร์ ลูบิส (Mochtar Lubis; เกิด 7 มีนาคม ค.ศ. 1922 ถึงแก่กรรม 2 กรกฎาคม ค.ศ. 2004) ในเมืองปาดัง ตอนกลางของสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย เป็นนักเขียนนวนิยาย นักหนังสือพิมพ์ บรรณาธิการ และนักเรียกร้องเสรีภาพคนสำคัญของอินโดนีเซีย เคยได้รับรางวัลแมกไซไซ เมื่อ ค.ศ. 1958 สาขาวารสารศาสตร์ วรรณกรรม และศิลปการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์

คำคม[แก้ไข]

"... สำหรับข้าพเจ้าแล้ว มนุษย์ ไม่ว่าต่ำต้อยหรือยากจน ก็มีสิทธิ์แห่งความเป็นมนุษย์ เขาพึงได้รับความเคารพเสมือนมนุษย์ทั้งปวง ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงดำเนินตามอุดมการณ์ที่ว่ามนุษย์ทั้งปวงเป็นครอบครัวเดียว โดยไม่คำนึงถึงสีผิว เชื้อชาติ หรือศาสนา ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า มนุษย์สามารถอยู่รอดได้ ก็ต่อเมื่อชาติต่าง ๆ เติบโตรวมเป็นครอบครัวชาติเท่านั้น"

"สำหรับข้าพเจ้า นักชาตินิยมที่ดีในโลกของเราทุกวันนี้ จะต้องเป็นนักนานาชาตินิยมที่ดีด้วยเป็นประการแรก นั่นคือ จะต้องชั่งน้ำหนักสวัสดิภาพของบุคคลอื่นให้หนักพอ ๆ กับน้ำหนักแห่งสวัสดิภาพของตัวเขาเอง"

"ผลงานของนักเขียน คือความจริงเท่านั้น เพราะหัวใจของเขานั้นเป็นจริง..."

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]

w
w
วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ