มีเดียวิกิ:Deletereason-dropdown

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 • เหตุผลทั่วไปของการลบ
  • หน้าที่ได้รับการแจ้งลบโดยไม่มีการคัดค้านกว่า 7 วัน
  • รับแจ้งจากผู้เขียน
  • ละเมิดลิขสิทธิ์
  • ก่อกวน หรือ หลอกลวง
  • หน้าชั่วคราว
  • เนื้อหาที่ไม่อาจเข้าใจได้
  • หน้าที่ไม่มีการคัดค้านการแจ้งลบ
  • หน้าเปลี่ยนทางไม่จำเป็น
  • โฆษณาหรือส่งเสริมการขายชัดเจน
  • หน้าพูดคุยซึ่งขึ้นกับหน้าว่าง
  • การลบทางเทคนิค
  • หมวดหมู่ว่าง
  • หน้าทดลอง
  • หน้าโจมตี