มีเดียวิกิ:Gadget-modrollback

จาก วิกิคำคม

Modify rollback: หลังจากคลิกย้อนรวดเดียว อุปกรณ์เสริมนี้จะนำคุณไปยังหน้าเรื่องที่ผู้ใช้มีส่วนร่วมของผู้ใช้โดยอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบการแก้ไขอื่น โปรดใช้อย่างระมัดระวังเพราะคุณจะไม่เห็นข้อผิดพลาดหลังจากคลิกย้อนรวดเดียวเหมือนกรณีทั่วไป