ข้ามไปเนื้อหา

มีเดียวิกิ:Gadgets-definition

จาก วิกิคำคม

browsing

 • Navigation_popups[ResourceLoader]|popups.js
 • imagelinks[default|ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|imagelinks.js

editing

 • wikEd[ResourceLoader]|wikEd.js
 • HotCat[ResourceLoader]|HotCat.js
 • charinsert[ResourceLoader|default|peers=charinsert-styles]|charinsert.js
 • charinsert-core[ResourceLoader|hidden|dependencies=jquery.textSelection,user,mediawiki.storage]|charinsert-core.js
 • charinsert-styles[ResourceLoader|hidden|type=styles]|charinsert-styles.css

appearance

 • UTCLiveClock[ResourceLoader]|UTCLiveClock.js
 • exlinks[ResourceLoader]|exlinks.js
 • edittop[ResourceLoader]|edittop.js
 • Blackskin|Blackskin.css

advanced

 • modrollback [ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util|rights=rollback]|modrollback.js
 • botRollback [ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util|rights=markbotedits]|botRollback.js
 • massdelete[ResourceLoader|rights=delete]|massdelete.js