ข้ามไปเนื้อหา

ยอห์นแห่งไม้กางเขน

จาก วิกิคำคม

นักบุญยอห์นแห่งไม้กางเขน (สเปน: San Juan de la Cruz; 24 มิถุนายน ค.ศ. 1542 – 14 ธันวาคม ค.ศ. 1591) เป็นบาทหลวงโรมันคาทอลิกชาวสเปน ผู้ปฏิรูปคณะคาร์เมไลท์ จนก่อให้เกิดคณะคาร์เมไลท์ไม่สวมรองเท้า เป็นนักเขียนที่มีผลงานวรรณกรรมสำคัญด้านรหัสยะ ได้รับยกย่องให้เป็นนักปราชญ์แห่งคริสตจักร และเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์เทววิทยาเชิงรหัสยะ รหัสยิก และกวีชาวสเปน เป็นต้น

คำสอน[แก้ไข]

“ พระเจ้าข้า ข้าพเจ้ายังไม่รู้จักพระองค์เพราะยังสนใจอยากรู้ และจดจอกับสิ่งบนโลกนี้ ”


“ จงยึดพระเจ้าเป็นเพื่อนชีวิตของท่าน เดินไปกับพระองค์เสมอ ท่านจะเรียนรู้ความรัก และท่านจะไม่ทำบาป ทุกสิ่งที่ท่านต้องทำจะนำความรุ่งเรืองมาสุ่ท่าน ”


“ พระประทานพระมหรรษทาน และความรักลงในวิญญาณตามสัตส่วนของน้ำใจ และความรักของเราต่อพระองค์ ”


“ จิตใจของข้าพเจ้าเหี่ยงแห้ง เพราะขากการพักผ่อนและหาความสงบเงียบในพระเจ้า ”


“ ความรักย่อมตอบแทนด้วยความรัก ”


“ โอ้.. ความรักพระเจ้าอันแสนหวาน น้อยคนนักที่จะรู้จัก ใครที่พบแล้วพักผ่อนไปตลอดกาล ”


“ เมือท่านมีความทุกข์ จงรีบเข้าหาพระเจ้าด้วยความไว้วางใจทันที แล้วท่านจะได้รับแสงสว่างความรอบรู้ และจิตใจที่เข้มแข็งในพระองค์ ”