รัฐบุรุษ

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รัฐบุรุษ คือ บุคคลผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินในฐานะต่าง ๆ อาทิ ผู้นำทางการเมือง หรือผู้นำทางทหาร โดยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งได้ประกอบคุณงามความดี ปฏิบัติราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และได้ช่วยเหลือจงรักภักดีต่อชาตินั้น ๆ จนเป็นที่ประจักษ์กันโดยทั่วไป

  • "นักการเมืองคือคนที่เข้าใจรัฐบาล ส่วนรัฐบุรุษคือนักการเมืองที่ตายไปแล้ว 15 ปี" - แฮร์รี่ เอส. ทรูแมน
  • "รัฐบุรุษคือผู้อุดช่องว่างระหว่างประสบการณ์กับวิสัยทัศน์" - เฮนรี่ คิสซิงเกอร์
  • "นักการเมืองคิดถึงการเลือกตั้งคราวหน้า แต่รัฐบุรุษคิดถึงชนรุ่นหลัง - วินสตัน เชอร์ชิลล์