ข้ามไปเนื้อหา

รัฐประหารในประเทศไทย

จาก วิกิคำคม

[แก้ไข]

 • การเปลี่ยนผ่านของระบอบประชาธิปไตยไม่ควรจะเกิดรัฐประหาร และเปลี่ยนผ่านโดยใช้อำนาจนอกระบบเข้ามาจัดการ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วคณะปฏิรูปฯ ต้องทำให้การทำรัฐประหารในครั้งนี้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมอย่างแท้จริง ไม่ใช่เป็นไปเพื่อการสถาปนาอำนาจของคณะปฏิรูปฯ เอง หรือคนใดคนหนึ่ง แต่ยังมีสิ่งดีที่มีการออกแถลงการณ์ให้นิสิตนักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น แต่สิ่งที่อยากฝากถึงคือต้องพยายามให้การปฏิวัติครั้งนี้มีความก้าวหน้าและพัฒนามากกว่าการทำรัฐประหารที่ผ่านมา ต้องให้การศึกษากับประชาชนและวางโครงสร้างสังคมที่จะให้ประชาชนสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
  • กชวรรณ ชัยบุตร
 • เนื่องจากสถานการณ์ของประเทศทุกด้านกำลังระส่ำระส่ายและทรุดลงอย่างหนัก เพราะความอ่อนแอของผู้บริหารประเทศ พรรคการเมืองแตกแยก ทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลสั่นคลอน จึงเป็นจุดอ่อนให้มีคณะบุคคลที่ไม่หวังดีต่อประเทศเคลื่อนไหว จะใช้กำลังเข้ายึดการปกครองเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบเผด็จการถาวร ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและอยู่รอดของประเทศ คณะปฏิวัติซึ่งประกอบด้วยทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ และพลเรือน จึงได้ชิงเข้ายึดอำนาจการปกครองของประเทศเสียก่อน
 • กบฏยังเติร์ก

[แก้ไข]

 • สึกเสียใจอย่างยิ่งต่อการยึดอำนาจและการล้มล้างรัฐธรรมนูญ แม้การบริหารประเทศซึ่งนำโดยอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นั้นได้ทำลายหลักการประชาธิปไตยและละเมิดสิทธิทางการเมืองและสิทธิของพลเมืองอย่างร้ายแรงตลอด 6 ปีที่ผ่านมา แต่การรัฐประหารนั้นย่อมขัดต่อหลักการประชาธิปไตยเช่นกัน… คปส. รู้สึกผิดหวังถ้าการรัฐประหารครั้งนี้นำไปสู่การล้มล้างหลักการในรัฐธรรมนูญมาตรา 39 มาตรา 40 และ มาตรา 41 ที่รองรับสิทธิสื่อมวลชน เสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน และหลักการที่ว่าคลื่นความถี่วิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรของสาธารณะ นับเป็นเรื่องเศร้าที่รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ. 2540 ต้องถูกยกเลิกทั้งที่เพิ่งประกาศใช้เพียง 9 ปี
  • คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ
 • สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ในการแสดงออกทางประชาธิปไตยถูกทำลาย บรรยากาศทางปัญญาหดหายเพราะความกลัว เพื่อไม่ให้ความอึมครึม ว่างเปล่า กลวงโบ๋ ทรุดหนักกว่านี้ เราขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักยิ่งมาร่วมพบปะสังสรรค์สำนึกชนชั้น ประชาธิปไตย ในงานสภาต้านรัฐประหาร
  • เครือข่าย 19 กันยาต้านรัฐประหาร
 • เรารู้สึกผิดหวังเป็นอย่างยิ่ง ต่อเหตุการณ์รัฐประหารของไทย ประชาธิปไตยของไทยกำลังอยู่ภาวะถอยหลัง
  • เคธี่ แมคมอร์ริส ร็อดเจอร์ส

[แก้ไข]

 • ที่เราได้คุยกันก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่โดยหลักการก็คือว่า  เราควรให้เวลาคณะปฏิรูปฯ  ได้เข้ามาจัดระเบียบล้างบ้าน เราควรจะให้เวลาเขาไหม ซึ่งเราก็ตกลงว่ามีความจำเป็นที่จะให้เวลากับคณะปฏิรูปฯ  ที่ต้องจัดตั้งรัฐบาล มีสภาขึ้นมาบริหารเพื่อที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปทางการเมืองให้ได้   ก็คงต้องให้เวลาเพราะของทั้งหมดไม่ได้มีการเตรียมการกันมาก่อน โดยเขาขอเวลา 2 อาทิตย์ก็ไม่ได้มากมายอะไร ทุกคนก็ยอมรับว่าเวลาแค่นี้ก็เป็นเรื่องที่ดีและยอมรับได้ ซึ่งอีกฝ่ายก็ไม่ได้ต่อต้านอะไร เพียงแต่เห็นว่าการรัฐประหารไม่ควรเกิดขึ้น แต่ก็ยอมรับกันว่าถ้าไม่ใช่ทางออกนี้ก็ยังหาทางออกให้บ้านเมืองไม่ได้
  • จรัส สุวรรณมาลา
 • "ถ้าการแบ่งขั้วทางความคิดยังคงอยู่ ไม่ว่าจะ 2 3 5 หรือ 10 ปี ปัญหาจะยังอยู่ อย่างที่ผมบอกก่อนหน้านี้เรื่องชนชั้นนำ ถ้าคุณเกิดมาเป็นชนชั้นนำ และคงเป็นชนชั้นนำต่อไปก็ไม่มีปัญหา แต่ปัญหาในไทยคือ คนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นชนชั้นนำพยายามที่จะเป็นให้ได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคอร์รัปชั่น เพราะถ้าคุณไม่ทุจริตไม่มีทางที่คุณจะกลายเป็นชนชั้นนำได้" เนื่องจากการกระทำของคณะปฏิรูปการปกครองฯ เป็นการยึดอำนาจ [ที่] ไม่ใช้ความรุนแรง รวมถึงมีการนำความขึ้นกราบบังคมทูล ถึงสถานการณ์ของประเทศ อีกทั้งประกาศว่าไม่ประสงค์ที่จะเข้ามาบริหารเอง แต่รีบดำเนินการโดยให้มีรัฐบาลโดยเร็ว จึงขอให้ประชาชนทุกคนอยู่ในความสงบ และสามารถทำงานได้ตามปกติ
  • เจษฎ์ โทณวนิก

[แก้ไข]

 • "คนไทยถูกขอให้ออกเสียงโหวตกฎหมายที่จะกำหนดระบอบการปกครอง แต่พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้อภิปรายโดยเปิดเผย ถูกข่มขู่ที่จะจำคุก เราจะคาดหวังให้คนไทยตัดสินใจด้วยข้อมูลรอบด้านได้อย่างไร หากคณะรัฐประหารเชื่อโดยสัตย์ ว่า ประชามติคือเรื่องที่ประชาชนจะตัดสินใจ ก็ควรเปิดให้ประชาชนพูดถึงข้อดี ข้อเสีย ของร่างรัฐธรรมนูญได้ ในสภาพที่ห้ามอภิปรายในทางสาธารณะเช่นนี้ คณะรัฐประหารกำลังพยายามยัดเยียดรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชน"
  • ชาร์ลส์ ซานติเอโก
 • การรัฐประหารครั้งนี้จึงเป็นการยุติระบอบเดิมที่ไม่มีความชอบธรรมเพื่อให้นำไปสู่ระบอบใหม่ที่ดีกว่า โดยต้นตอของประชาธิปไตยในอังกฤษ ก็มาจากการยึดอำนาจจากกษัตริย์เพื่อนำอำนาจมาให้ประชาชน แม้การรัฐประหารครั้งนี้จะดูเหมือนเป็นการถอยหลังเข้าคลอง แต่ถ้าเป็นการทำเพื่อนำประเทศไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น ก็ถือว่าคุ้มค่า ซึ่งหัวหน้าคณะปฏิรูปฯ ควรทำความเข้าใจกับประชาชนให้เข้าใจถึงเหตุผลมากที่สุด รวมทั้งกำหนดทิศทางการปฏิรูปการเมืองโดยเร็วเพื่อนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญ เป็นความเห็นของนายใจ ไม่ได้ดำเนินการในนามของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ นายใจจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง เพราะการเชิญชวนดังกล่าว มีแนวโน้มว่าจะมีมากกว่า 5 คน ซึ่งขัดคำสั่ง คปค. ที่ห้ามชุมนุมเกิน 5 คน
  • ไชยันต์ ไชยพร
 • ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในของไทยเป็นกิจการภายในของประเทศไทยรัฐบาลจีนยึดมั่นในหลักการแห่งการไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการของประเทศอื่นซึ่ง เป็นหลักการที่ได้ดำเนินมาโดยสมํ่าเสมอ
  • ชิน แกงค์

[แก้ไข]

 • ถึงแม้ว่ารัฐประหารครั้งนี้ทำได้อย่างรวดเร็วและเรียบร้อยดี แต่ในความเป็นจริง ก็คือการหลอกลวงมาโดยตลอดให้เชื่อว่าถึงแม้ว่าระบอบประชาธิปไตยของไทยนั้นจะอ่อนแอก็ตาม แต่ยังสามารถคงอยู่ต่อไป แล้วทำไมยังต้องทำการรัฐประหารกันอีก
  • ดิอินดีเพ็นเดนต์
 • ถึงแม้ว่าการปกครองของ พ.ต.ท.ทักษิณไม่ค่อยตอบสนองความ ต้องการของประเทศ แต่การที่เขาถูกขับไล่ออกจากตำแหน่งได้ทำลายชื่อเสียงของไทย ที่เคยได้รับกล่าวขานว่า เป็นประเทศประชาธิปไตย องค์กรประชาธิปไตยรวมทั้งรัฐสภา ศาล และรัฐธรรมนูญ โดยพื้นฐานล้วนอ่อนแอทั้งสิ้น และถูกมองข้าม ถูกทำลายโดยรถถังและกองกำลังทหารซึ่งอยู่ในกรุงเทพ...ไทยมีความจำเป็นต้องสร้างสรรค์ระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคงเพื่อให้การรับรองว่าการก่อรัฐประหารในครั้งนี้ ซึ่งเป็นครั้งที่ 18 จะเป็นการก่อรัฐประหารเป็นครั้งสุดท้าย
  • เดอะการ์เดียน
 • เศรษฐีคนนี้ได้กลายเป็นคนที่โอหังอวดดีอย่างอันตราย ซึ่งให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อคนยากไร้ หลังเข้าดำรงตำแหน่งการเมือง โดยมีนักการเมืองหลายคนที่เข้ามาดำรงตำแหน่งจากการเลือกตั้งจากประชาชน ถ้าอยากไล่เขาออกจากตำแหน่ง ต้องโดยวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง ไม่ใช่ใช้คำสั่งของทหาร
  • เดอะเดลีเทลิกราฟ
 • คณะรัฐประหารควรแสดงหลักฐานที่น่าเชื่อถือออกมาโดยเร็ว เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า พวกเขาอยากจะฟื้นฟูรัฐบาลแห่งประชาธิปไตยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้...... แม้ว่ารัฐประหารจะไม่มีการนองเลือด แม้ว่านายกรัฐมนตรีของคณะรัฐประหารยังไม่เข้าดำรงตำแหน่งแต่รัฐประหารครั้งนี้ก็ยังคงเป็นวิธีการที่ผิดที่ขับไล่ผู้นำที่ประชาชนเลือกตั้งเข้ามา
  • เดอะไทมส์

[แก้ไข]

 • มีโอกาสได้หารือกับ พล.อ. สนธิ บุญรัตกลิน ประธาน คมช. ก่อนรัฐธรรมนูญชั่วคราวประกาศใช้ ซึ่งผมบอกท่านว่า ทำดีแล้วที่ยึดอำนาจได้ แต่ยังไม่มีใครทำดีได้ถึงตอนจบ เพราะที่ผ่านมาช่วงแรกถูกมองว่าเป็นเรื่องดี แต่ในที่สุดก็กลายเป็นผู้ร้าย ดังนั้นถ้าจะเป็นวีรบุรุษได้จริงต้องทำตามสิ่งที่คณะปฏิรูปการปกครองประกาศไว้
  • ทวีเกียรติ ประเสริฐเจริญสุข
 • เราแสดงความเสียดายต่อเหตุการณ์ รัฐประหารของไทย และเชื่อด้วยความจริงใจว่าประเทศไทยจะต้องรีบฟื้นฟูประชาธิปไตยกลับคืนมาโดยเร็ว
  • ทะโร อะโซ
 • ส่วนหนึ่งก็รู้สึก ‘โล่งอก’ นี่คงไม่ต่างจากความรู้สึกของคนไทยทั่วไปเนื่องจากรัฐประหารครั้งนี้ดำเนินการได้อย่างนิ่มนวล และไม่ใช้ความรุนแรง ถือได้ว่าเป็นรัฐประหารที่เริ่มได้ดี รอจนสถานการณ์สุกงอมมาก แล้วจึงดำเนินการ อาจจะกล่าวได้ว่า นี่เป็นรัฐประหารของผู้อาวุโส เพราะบรรดาคนที่อยู่เบื้องหลังล้วนแต่เป็นคนที่มีอายุมากแล้วทั้งนั้น ท่านจึงดำเนินการได้อย่างรอบครอบ อีกความ’โล่งอก’หนึ่ง คือ รัฐประหารครั้งนี้หมายถึงการสิ้นสุดลงของระบอบทักษิณ ที่มีคุณทักษิณเป็นผู้นำ ผมคิดว่า หลังจากนี้ ขบวนการตุลาการภิวัตน์คงเคลื่อนตัวไปอย่างเต็มรูป ใครถูก ใครผิด ใครโกงกินบ้านเมือง จะถูกลงโทษไปตามกฎหมาย ขบวนการนี้คงส่งผลโดยตรงต่อการสกัดกระแสคอรัปชั่นทางการเมืองที่แพร่ระบาดจนกลายเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของนักการเมือง ของข้าราชการได้ในระดับหนึ่ง... วันนี้ คงไม่มีใครกล้าบอกว่า รัฐประหารผิด เพราะบรรดาผู้ที่ก่อการล้วนแต่เป็นคนดี ที่รักชาติบ้านเมือง และเป็นห่วงอนาคตของประเทศชาติ
  • เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ

[แก้ไข]

 • คำถามก็คือกษัตริย์ไทยเป็นไปได้ไหมที่จะไม่ลงนาม ที่จะไม่รับรองการรัฐประหาร ผมให้มากกว่านั้นด้วย เป็นไปได้ไหมที่กษัตริย์จะออกมานำต้านการรัฐประหาร ได้สิครับ กษัตริย์ทำแล้วด้วย ต้านรัฐประหารเมษา กบฏเมษาฮาวายปี 24 กษัตริย์รัชกาลที่ 9 เคยทำแล้ว ใครบอกไม่เคยทำ ในกรณีกบฏยังเติร์กครั้งนั้นปี 24 ไม่มีประชาชนออกมาต้านการรัฐประหาร มีประชาชนออกมาจำนวนหนึ่งหนุนด้วย ในภาวะนั้นการรัฐประหารกำลังจะสำเร็จหรือมีโอกาสสูงที่จะสำเร็จ พลเอกเปรมถึงขนาดอยู่กรุงเทพฯ ไม่ได้ต้องหนีไปโคราช กษัตริย์ออกมานำต้านการรัฐประหารเองโดยไม่ต้องพูดอะไร แต่แสดงภาพทางทีวีคือในหลวงกับพระราชินีอยู่กับพลเอกเปรมที่โคราชซ้ำแล้วซ้ำเล่าออกทางทีวี จบ รัฐประหารกบฏยังเติร์กล่มเลย[1]
  • ธงชัย วินิจจะกูล

[แก้ไข]

 • ในโลกแห่งความเป็นจริงการรัฐประหารไม่สามารถคำนวณด้วยค่าสถิติตัวเลข แต่การรัฐประหารในแต่ละครั้งล้วนเกิดจากเงื่อนไขความจำเป็นและสภาวะแวดล้อมที่สุกงอมของสถานการณ์แล้วเท่านั้น
  • ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์

[แก้ไข]

 • อนึ่ง มีบุคคลเป็นอันมากวิพากษ์วิจารณ์ถึงตัวข้าพเจ้าว่า เป็นผู้นำการรัฐประหารแล้ว เหตุใดจึงไม่เป็นนายกรัฐมนตรีเสียเอง ข้าพเจ้ามีเหตุผลอยู่ หลายประการ ประการแรก ตั้งแต่รับราชการก็อยู่แต่หัวเมือง ไม่คุ้นกับข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนมากนัก คุ้นเคยแต่จังหวัดที่รับราชการอยู่เท่านั้น ตลอดจนเจ้านายก็ไม่เคยรู้จัก เว้นแต่พลโท พระองค์เจ้าทศศิริวงศ์ ผู้บัญชาการกองพลที่ 4 ราชบุรี และพลตรีหม่อมเจ้า ทองฑีฆายุ ผู้บัญชาการกองพลที่ 2 ปราจีนบุรีซึ่งข้าพเจ้าเอะอะก็จะขึ้นบริหารประเทศชาติ รู้สึกว่าจะไปไม่ได้กี่วัน ประการที่ 2 การเมืองมีการสลับซับซ้อนกันมาก เห็นตัวอย่างมาแล้ว ได้แก่พวกก่อการ 2475 พอทำการสำเร็จก็มีกบฏเกิดขึ้น 2-3 ครั้ง ทั้งพวกก่อการด้วยกันเอง ก็แตกแยกเป็นหลายก๊กหลายพวก ถึงกับคุมพรรคพวกรบกันเอง เพื่อจะครองอำนาจเป็นใหญ่ ก็มีหลายครั้งยิ่งข้าพเจ้าไม่สนใจ และไม่มีความรู้ ตลอดจนไม่ได้ ศึกษาเรื่องการเมืองแม้แต่น้อย เท่ากับมีฐานะอยู่เพียงพื้นราบ จะกระโดดทีเดียวให้ถึงยอดอาจจะตกลงมาคอหักตาย ด้วยกลไกวิถีทาง การเมือง ก็เป็นได้ ประการที่ 3 สมัยนี้โลกคับแคบด้วยความเจริญทางวิทยาศาสตร์ การสัญจรไปมาระหว่างประเทศ ซึ่งสมัยก่อนใช้เวลาไปมาตั้งเดือน มาสมัยนี้ใช้เวลาเพียง 1 วันเท่านั้น ย่อมจะมีประมุขของประเทศต่าง ๆ มาเยี่ยมเยือนไม่เว้นแต่ละเดือน ถ้าถูกนายกรัฐมนตรีอย่างข้าพเจ้า โดย เอ บี ไม่กระดิกหู เพียงจะคุยเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ไปไม่ไหวเสียแล้ว จะเอาหน้าประเทศชาติไว้ที่ไหน ประการที่ 4 ด้วยความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ให้ความยุติธรรมต่อข้าพเจ้าหลายครั้ง ครั้งแรกมีผู้ก่อการด้วยกัน มียศพันโทไม่เต็มขั้นอยู่ 2 นาย และข้าพเจ้ามีเงินเดือนไม่เต็มขั้นชั้นพันโทเช่นเดียวกัน แต่ข้าพเจ้าได้รับยศเป็นพันเอกก่อน ถึงกับผู้ก่อการทั้งสองได้เข้าไปต่อว่าต่อขานเอากับท่านว่า ข้าพเจ้ามีดีวิเศษอย่างไร ข้าพเจ้าเข้าใจว่า ผลงานมณฑลทหารบกที่ 3 นครราชสีมา ซึ่งข้าพเจ้าครองตำแหน่งนี้อยู่ ได้ผลดีเด่นกว่าอีก 4 มณฑล ต่อจากนั้น เมื่อสงครามมหาเอเชียบูรพา ข้าพเจ้าได้นำทหารกองพลที่ 3 เข้าตีและยึดเชียงตุงได้ ได้มีปากเสียงโต้ตอบกับแม่ทัพพายัพรุนแรงหลายครั้ง ทั้งรายงานข้ามหน้าแม่ทัพพายัพอีกด้วย ถ้าจะพิจารณาวินัยทหารในเวลาสงครามแล้ว นับว่าข้าพเจ้ามีความผิดอย่างร้ายแรง แต่ด้วยความกรุณาปรานี เห็นอกข้าพเจ้าที่ทหารในกองพลที่ 3 ได้รับความลำบากยากแค้นแสนสาหัส ถึงกับส่งนายพล 3 นาย ขึ้นไปตรวจสอบสวนความเดือดร้อนของข้าพเจ้าและทหาร ฉะนั้น การทำรัฐประหารครั้งนั้น ข้าพเจ้ามีความประสงค์อันแน่วแน่ ที่จะให้จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อแก้คำวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่เป็นธรรม และเพื่อจรรโลงประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ด้วยเหตุผลทั้งสี่ประการที่กล่าวมาแล้ว ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้
  • ผิน ชุณหะวัณ

[แก้ไข]

 • ชมรมแพทย์ชนบทเห็นด้วยกับการดำเนินการ [รัฐประหาร] ดังกล่าว เนื่องจากประเทศไทยมีปัญหาจากผู้นำที่ไม่ชอบธรรม และบริหารประเทศด้วยระบอบเผด็จการประชาธิปไตย กล่าวคือ ใช้กติกาประชาธิปไตยให้เกิดประโยชน์แก่ตน รวมทั้งใช้ระบอบเผด็จการเข้าไปครอบงำสื่อและองค์กรอิสระ .. ไม่สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
  • พงศ์เทพ วงศ์วัชระไพบูลย์
 • ถ้าประเทศไทยไม่มีวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เราจะไม่มีประเทศไทยแบบทุกวันนี้ จะมีแต่การเผาบ้านเผาเมือง แบ่งแยกประเทศ ที่ผ่านมานักการเมืองทำอะไรเพื่อประเทศและประชาชนบ้าง มีแต่ใช้วาทะกรรมบิดเบือน ชักศึกเข้าบ้าน การขยายเวลาบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ทำให้เป็นเรื่องใหญ่ ดังนั้นขอเสนอให้บังคับใช้กฎหมายหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 60 เดือนหรือ 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
  • พงษ์ชัย วราชิต
 • ทุกวันนี้ไปไหนผมไม่กล้าตดเลย เพราะกลัว คมช.จะแจ้งจับในข้อหาทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ แต่ผมไม่เคยกลัวหรอก แม้แต่ความตายยังไม่กลัวเลย สิ่งที่ทำกับผม ผมไม่โกรธ แต่ผมจะจำไปชั่วลูกชั่วหลาน ถ้าเอาคืนได้ผมจะเอาคืนกับพ่อแม่มัน กับพี่น้องมัน กับลูกมัน เอาคืนทั้งโคตรเลย แต่ผมจะเอาคืนด้วยความยุติธรรม เอาคืนด้วยหลักฐาน เอาคืนด้วยเหตุผล ไม่ใช่มากล่าวหาโดยเลื่อนลอย
  • พายัพ ชินวัตร
 • การปฏิวัติครั้งนี้ ทั้งคนต่างชาติและคนไทยรวมทั้งนักธุรกิจจะเข้าใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะมีสถานการณ์บีบบังคับเพราะหากไม่มีการปฏิวัติ อาจจะทำให้เกิดการชุมนุมที่มีความรุนแรง จนอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์นองเลือดเกิดขึ้น การปฏิวัติครั้งนี้จึงน่าจะทำให้คนสบายใจกับเหตุการณ์ต่างๆ ในประเทศมากขึ้น อีกทั้งเหตุการณ์ครั้งนี้ยังเป็นการยุติความกังวลของนักวิชาการถึงปัญหาหลังจากการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ด้วย ต่างชาติส่วนใหญ่เข้าใจไทยดี เค้าสนใจว่ารัฐบาลจะมีเสถียรภาพหรือเปล่ามากกว่า ตอนนี้ระบบราชการไทย รวมทั้งระบบเศรษฐกิจก็มีความเป็นประชาธิปไตยและเสรีพอ จึงยากที่การปฏิวัติจะมีผลในทางร้าย และจริงๆ แล้ว ก็ดีกว่าการมีความไม่แน่นอนเยอะ
  • ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์

[แก้ไข]

 • รัฐประหารไม่เคยมีที่อะไรดีๆ เกิดขึ้นเลย เรื่องนี้ดูจากปากีสถานหรือพม่าก็ได้ ประเทศไทยควรถอยกลับไปก้าวหนึ่งและตรวจสอบตนเอง แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีการปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญที่มีกษัตริย์อยู่ได้สบายแล้ว แต่ก็จำเป็นต้องมีการสร้างสรรค์และดูแลระบบแบบใหม่ให้มั่นคง
  • ไฟแนนเชียลไทม์ส, การให้คำสัมภาษณ์เรื่องรัฐประหารวันที่ 19 กันยายน

[แก้ไข]

 • เรารู้สึกเสียดาย ต่อเหตุการณ์การล้มอำนาจการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยกองกำลังทหารของไทย ประเทศไทย มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งฟื้นฟูระบอบประชาธิปไตยโดยเร็ว
  • มัททิ แวนฮาเนน

[แก้ไข]

 • บอกกันตรงๆ ก็ได้ว่า ผมไม่เพียงโล่งใจเท่านั้น หากลึกลงไปแล้วผมยังแอบสะใจอีกด้วย ถึงแม้ห้วงหนึ่งของความรู้สึกนั้นจะทำให้ผมมีสติกลับมา แล้วบอกกับตัวเองว่า การรัฐประหารไม่ใช่หนทางที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นหลักการที่ผมยึดถือมาโดยตลอด แต่ในที่สุดผมก็ต้องเตือนสติตัวเองอีกชั้นหนึ่งว่า ผมกำลังดัดจริตเพื่อให้ตัวเองดูดีในฐานะผู้รักประชาธิปไตยอย่างสุดซึ้งคนหนึ่งเท่านั้น จนกระทั่งลืมไปว่า การระงับความรุนแรงที่มีแนวโน้มว่าจะนองเลือดต่างหากที่น่าจะมีค่ามากกว่าการมานั่งยึดหลักการที่ว่า แต่กระนั้นก็ตาม การเตือนสติตัวเองเช่นนั้นก็ยังไม่เพียงพออยู่ดี ถ้าหากเราไม่ดูข้อเท็จจริงที่ดำรงอยู่จากเวลา 5 ปีที่ผ่านมา สำหรับผมแล้วระบอบทักษิณได้ทำการรัฐประหารก่อนที่ คปค. จะรัฐประหารเสียอีก คุณทักษิณ ไม่ได้ก่อการรัฐประหารในแบบที่การเมืองไทยเคยประสบมา (เช่น อย่างที่ คปค.ทำ) แต่ คุณทักษิณ ทำโดยฉีกรัฐธรรมนูญด้วยวิธีการต่างๆ จนรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งเท่าที่การเมืองไทยเคยมีมาต้องไร้ความหมายไป…. เหตุฉะนั้น การรัฐประหารวันที่ 19 กันยาของ คปค. สำหรับผมแล้วจึงคือ รัฐประหารแห่งรัฐประหาร
 • ผมก็ไม่เคยพบเห็นการรัฐประหารที่ไหนเหมือนกัน ที่จะมีผู้ออกมาประท้วงกันอย่างออกหน้าออกตามากขนาดนี้ ผู้ประท้วงเหล่านี้มีทั้งที่แสดงออกโดยปัจเจกและโดยในนามขององค์กร ข้อที่น่าสังเกตของผู้ประท้วงเหล่านี้ก็คือว่า บางคนเคยประท้วงระบอบทักษิณมาเมื่อก่อนหน้านี้ กลุ่มนี้ถือว่าพอเชื่อได้ว่าประท้วงด้วยความจริงใจ แต่กับบางกลุ่มแล้วผมไม่เคยเห็นหน้าเลยตลอดเวลาค่อนปีที่มีการประท้วงระบอบทักษิณ แต่พอเกิดรัฐประหารปั๊บก็ออกมาปุ๊บ กลุ่มหลังนี้ผมว่าแหม่งๆ ยังไงชอบกลอยู่ แต่ทั้งหมดนี้ผมไม่เห็นว่า คณะรัฐประหารจะจัดการอย่างเด็ดขาดอย่างในอดีตแม้แต่กรณีเดียว
  • วรศักดิ์ มหัทธโนบล
 • การยึดอำนาครั้งนี้ เป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมที่มีเหตุผล ความชอบธรรม มากกว่าช่วง รสช.ปี 2534 เพราะหนนี้ประชาชนออกมาขับไล่รัฐบาล แต่ต่างชาติมักไม่เข้าใจการยึดอำนาจอยู่แล้ว เพราะมักมองว่าประชาธิปไตย คือ การเลือกตั้ง ทั้งที่วันนี้ประชาธิปไตยในไทยเป็นไปในรูปแบบเผด็จการ ‘ครั้งนี้เราไม่มีทางเลือกอื่น ถ้าเลือกตั้งคุณทักษิณ ก็จะกลับมาอีก และก็จะเกิดการประท้วงยืดยื้อ แน่นอนอาจะมีบางฝ่ายกลังรูปแบบการยึดอำนาจ เพราะติดภาพประวัติศาสตร์ แต่วันนี้ประชาชนแยกออก’
  • วิทยากร เชียงกูล
 • เหตุการณ์ในคืนวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 แม้หลายฝ่ายไม่อยากให้เกิด แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็มีหลายสิ่งที่น่าประทับใจ คือไม่มีความรุนแรง ไม่เสียเลือดเนื้อ เราในฐานะประชาชนชาวไทยต้องมาหยุดคิด ว่าการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ดันทุรัง เอาชนะกัน โดยไม่ฟังใครนั้นจะนำไปสู่แนวทางเช่นนี้เสมอ นำไปสู่การปฏิรูป ปฏิวัติ ถือเป็นการตั้งหลักใหม่ให้กับสังคม หลังจากนี้ไป เหตุการณ์ต่าง ๆ น่าจะสงบลง โดยเฉพาะปัญหาความรุนแรงชายแดนใต้
  • วิรุณ ตั้งเจริญ
 • ทำไมมาเลเซีย ทหารไม่ทำรัฐประหาร แม้นักการเมืองจะคอรัปชั่น คำตอบคือ ประชาชนไม่เอาด้วย การเปลี่ยนแปลงผู้นำมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น เพราะมันคือสิทธิของประชาชน
  • วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์

[แก้ไข]

 • คนที่ออกมาเรียกร้องเป็นคนที่เรียกร้องให้รัฐประหาร เป็นเพื่อนเราทั้งสิ้น
  • สกนธ์ สัจจานิตย์
 • "เนื่องด้วยสิ่งที่เราเห็นตอนนี้คือเห็นความเคลื่อนไหวของนักการเมืองเครือข่ายรัฐประหารที่ได้ดิบได้ดี เพราะมีทั้งคนเสนอไอเดีย มีทั้งคนส่งต่อ แล้วก็มีทั้งคนรับลูกกันอย่างเป็นระบบเลย ในแง่นี้ มันจึงเป็นความพยายามในการสืบทอดอำนาจอย่างชัดเจน และคิดว่าคนที่เสนอนั้นก็เป็นการตอบแทนบุญคุณ จากที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งมา รวมถึงได้ผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องด้วย ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า เมื่อก่อนมักชอบด่าว่าผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง ตอนนี้ที่เห็นมันคือความน่าอายอย่างที่สุดของนักการเมืองเครือข่ายรัฐประหารมากกว่าทั้งชงกันเอง อวยกันเอง"
  • สมชาย ปรีชาศิลปกุล
 • ไม่เคยสนับสนุนรัฐประหารมาตั้งแต่ต้น ไม่เคยเห็นว่ารัฐประหารดี และไม่เคยบอกว่าช่วยทำรัฐประหาร
  • สมคิด เลิศไพฑูรย์
 • เห็นด้วยกับการยึดอำนาจของคณะปฏิรูปการปกครอง เพราะถือเป็นการจัดการกับระบอบทักษิณ ซึ่งหลังจากนี้ ต้องการให้ตรวจสอบทางกฎหมายว่า ที่ผ่านมา มีสิ่งใดบ้างที่ไม่เป็นธรรม และเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองและพรรคพวก ทำให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ไปโดยไม่ชอบ ดังนั้น การปฏิรูปการปกครองดังกล่าวเป็นเพียงการแก้ไขเฉพาะหน้า เพื่อกำจัดระบอบทักษิณออกไปก่อน จากแถลงการณ์ของเครือข่าย 19 กันยา ต้านรัฐประหาร ที่นัดแต่งชุดดำ รวมตัวกันที่ลานน้ำพุ สยามพารากอน ในช่วงเย็นวันที่ 22 ก.ย.นี้ โดยตนไม่รู้ว่าเป็นการกระทำของกลุ่มไหน ซึ่งอาจเป็นกลุ่มผู้สูญเสียอำนาจไปก็ได้ที่ออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้ ‘ยอมรับว่าการรัฐประหารครั้งนี้แตกต่างจากทุกคราวที่เกิดขึ้น.. การรัฐประหารครั้งนี้มีเงื่อนไขเฉพาะ.. ซึ่งเท่าที่ดูทั้งประชาชน นักศึกษา และสื่อมวลชน ก็ไม่ได้ถูกอำนาจครอบงำแต่อย่างใด ต่างจากอดีตที่ใช้อำนาจครอบงำทุกประการ’ แนวโน้มการรัฐประหารครั้งนี้จะเป็นเพียงระยะสั้น ที่ผ่านมา เป็นการแก้วิกฤติทางการเมืองชั่วคราวเท่านั้น ถ้าทำดีกระแสการคัดค้านการรัฐประหารก็ฟังไม่ขึ้น และเชื่อว่าเป็นเพียงคนส่วนน้อยเท่านั้นที่ออกมาคัดคัดค้าน และเครือข่าย 19 กันยายน ต้านรัฐประหารก็เป็นหนึ่งในนั้น ซึ่งตนเองเชื่อว่า น่าจะอยู่นิ่ง ๆ รอดูสถานการณ์ไปก่อน
  • สมพันธ์ เตชะอธิก
 • ความถอยหลังทางการเมืองหาได้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อมีการรัฐประหารไม่ แต่เกิดมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่เริ่มมีการแทรกแซงสื่อและองค์กรอิสระในรัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร แต่การแก้ปัญหาข้อติดขัดทางการเมืองไม่ว่าจะน้อยใหญ่เพียงใด สมควรที่จะใช้วิถีทางและช่องทางที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น โดยหลักการแล้ว การรัฐประหารถึงแม้จะเป็นไปด้วยความปรารถนาดีกับบ้านเมือง แต่ก็เป็นเพียงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ส่งผลดีในการคลี่คลายปมปัญหาในระยะสั้น
  • สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
 • เชื่อว่าเจตนารมณ์แรกของคณะทหารนี้คือ ไม่อยากให้บ้านเมืองแตกแยก แต่ไม่อยากให้ประชาชนดีใจจนเกินไป แม้เหตุที่ทำจะเหมาะสมกับสถานการณ์ก็ตาม ‘การเมืองจะถอยหลังเข้าคลองหรือไม่ หากรัฐธรรมนูญล้มไปแล้ว แต่บางครั้งการถอยหลังเข้าคลองก็ดีกว่าการตกคลองแล้วจมน้ำตาย การที่ทหารเดินถอยหลังเข้าคลอง เพื่อทำสะพานข้ามคลองคงจะดีกว่านี้ และหวังว่าเขาคงสร้างความเข้มแข็งของสะพานให้เรามากพอ’
  • สิริพรรณ นกสวน
 • ถ้าเรื่อง "นายกคนนอก" เป็นจริง เท่ากับเป็นการทำรัฐประหารครั้งที่ 3 13 ปีที่ผ่านมา จะเลือกตั้งไปทำไม ประเทศมันไม่ได้ถึงทางตัน แต่พวกท่านตั้งใจสร้างมันขึ้นมาเอง เพื่อ "เจตนาฉ้อฉล" บางประการ
  • สุชาติ สวัสดิ์ศรี
 • การเกิดกลุ่ม (19 กันยายน) ที่ยึดมั่นในหลักการอย่างมั่นคงเช่นนี้จึงมีคุณค่าต่อสังคมไทยอย่างไม่ต้องสงสัย การจะเลือกจุดยืนแบบต้านรัฐประหารมิติเดียว เริ่มต้นพูดคุยด้วยการถามว่า “คุณเห็นด้วยกับการรัฐประหารหรือไม่” คงไม่พอแน่ เพราะคงมีน้อยคนกระมังที่เห็นด้วยกับการรัฐประหาร... แต่ไม่เห็นด้วยแล้วจะทำอย่างไร ลำพังการบอกว่า ควรบอยคอตการรัฐประหาร ไม่ร่วมมือต่าง ๆ โดยสิ้นเชิง ไม่น่าจะเพียงพอ เราควรมาทบทวนว่า ในสถานการณ์ที่การรัฐประหารเกิดขึ้นแล้วเดือนเศษ และกระบวนการต่าง ๆ กำลังเกิดขึ้นตามมามากมาย หากไม่มีเสียงของประชาชนทัดทานเลย แน่นอนว่า รัฐบาลและสภานิติบัญญัติ ย่อมจะมีโอกาสถูกใช้ไปสร้างอุปสรรคแก่การเติบโตของภาคประชาชน และชักให้ถอยหลังไปสู่ระบอบอำมาตยาธิปไตยหรือเสนาธิปไตยได้ และถ้าไปในทางร้ายที่สุด ก็อาจจะเกิดความขัดแย้งซึ่งแปรเป็นความรุนแรงได้อีกในอนาคต ดังนั้น เราควรจะหลุดจากกับดักของคำถาม ที่เรียวแคบว่า เห็นด้วยการรัฐประหารหรือไม่ ควรบอยคอตกับการรัฐประหารหรือไม่ มาสู่การตั้งสติว่า เราจะลดทอนความสูญเสียจากการรัฐประหารนี้ได้อย่างไรบ้าง
  • สุริชัย หวันแก้ว
 • จากรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวฉบับนี้ [ที่มีมาตรา 3 ‘ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการรัฐประหาร ถือเป็นครั้งแรกที่รองรับสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้’] น่าเชื่อได้ว่า คปค. ไม่มีจุดมุ่งหมายที่จะสืบทอดอำนาจทางการเมือง เพราะไม่มีการให้อำนาจเบ็ดเสร็จกับคณะรัฐประหาร และเป็นรัฐธรรมนูญหรือธรรมนูญฉบับชั่วคราวหลังจากการรัฐประหารที่เป็นเผด็จการน้อยที่สุดฉบับหนึ่ง เท่าที่เคยเห็นเทียบกันมา คาดหวังได้ว่า รัฐธรรมนูญฉบับถาวร จะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับทีดี มีความเป็นประชาธิปไตยสูง ไม่ถูกครอบงำ และแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วได้ การรับประหารครั้งนี้ ผมว่า ต้องถือว่าเป็นข้อยกเว้น ถ้าไม่มีความรุนแรงของสถานการณ์ทางการเมือง ถ้าไม่มีพฤติกรรมของนักการเมือง ถ้าไม่มีการใช้อำนาจแบบรวมศูนย์อย่างมาก ถ้าไม่มีเงื่อนไขให้เกิด ผมเชื่อว่าแม้กระทั่งคนที่ทำรัฐประหารเองก็ไม่คิดว่าต้องทำรัฐประหาร ผบ.ทบ.ออกมายืนยัน 1 อาทิตย์ก่อนรัฐประหารว่า ไม่มีทางเป็นไปได้ ผมเชื่อว่าเขาพูดจริง แล้วเขาก็บอกว่า เขาคิดทำรัฐประหาร 2 วันก่อนการดำเนินการเท่านั้น เพราะมันมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้จำเป็น
  • สุรพล นิติไกรพจน์
 • รัฐประหารเป็นทางออกที่เหลืออยู่ อย่ามองว่ามันถอยหลัง เพราะเราถอยหลังมาจนถึงจุดแล้ว และรัฐธรรมนูญถูกต้อนเข้ามุม ดังนั้น ส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องเดินหน้าหรือถอยหลัง แต่เป็นเรื่องของการแก้สถานการณ์
  • เสน่ห์ จามริก
 • สำหรับวันนี้ ต้องยอมรับว่าสังคมไทยเป็นอย่างนี้ ต้องการอย่างนี้ และรู้สึกว่าได้รับการปลดปล่อยจากความกดดันที่สั่งสมมานานหลายเดือน อารมณ์ความรู้สึกโดยทั่วไปเป็นอะไรที่เหมือนคนเพิ่งออกจากห้องผ่าตัด ยังรู้สึกถึงความเจ็บปวด แต่ก็รู้สึกโล่งใจที่ได้ผ่านการรักษาที่เชื่อว่าดี คิดแบบไทยๆได้แบบนี้ก็ดีแล้ว ดีที่ไม่ต้องเสียเลือดเนื้อ ถ้าหากมีการปะทะกันระหว่างประชาชนที่ต่อต้านและสนับสนุนคุณทักษิณ ซึ่งอาจจะรุนแรงกว่าเหตุการณ์ใดๆ ในอดีต” ในยุทธวิธีไม่ว่าการบของทหารหรือหรือการต่อสู้ของปัจเจก การถอยเป็นเรื่องธรรมดา ถอยเพื่อป้องกันตัว ถอยเพื่อตั้งหลัก อาจะมีคนบอกว่า นี่ไม่ใช่การถอยตั้งหลัก แต่เป็นการถอยหลังเข้าคลอง ก็แล้วแต่ใครจะคิด เพราะมีคนอย่างท่านพุทธทาส ที่บอกว่า “ถอยหลังเข้าคลอง” นั้นดีและจำเป็น คือ ต้องเข้า ‘คลองธรรม’ ทำให้ถูกต้องเสียก็ดี
  • เสรี พงศ์พิศ

[แก้ไข]

 • เครือข่ายจุฬาฯ ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ซึ่งเมื่อตนได้รับใบปลิวเชิญชวนที่โรงอาหารจุฬาฯ ไม่ทราบว่าเป็นของคนกลุ่มใด แต่ใบปลิวระบุว่า เครือข่าย 19 กันยา ต้านรัฐประหาร เมื่อผมได้รับใบปลิวแล้วรู้สึกตกใจ ไม่น่าทำแบบนี้ สถานการณ์บ้านเมืองไม่ดีอยู่แล้ว คนแจกใบปลิวใส่หัวเข็มขัดจุฬา แต่ผมไม่ยืนยันว่าเป็นนิสิตจุฬา เพราะใครก็ซื้อมาใส่ได้ แต่ก็ถามคนแจกว่า ทำแบบนี้ทำไม ชอบระบอบทักษิณหรือ เขาตอบเสียงดุดันว่า ไม่ชอบระบอบทักษิณแต่ก็ไม่ชอบรัฐประหารมากกว่า ผมไม่สบายใจเรื่องนี้มาก เพราะขณะนี้คณะปฏิรูปฯ เขาประกาศห้ามชุมนุมเกิน 5 คน ถ้าไปแต่งชุดดำชุมนุมค้านเท่ากับยั่วยุให้คณะปฏิรูป ต้องดำเนินการตามกฎอัยการศึก จะเกิดความรุนแรงตามมาและบายปลายเป็นการรัฐประหารซ้อนรัฐประหาร
  • อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล
 • ที่เขาพูดมา [พวกคัดค้าน] ก็ต้องฟัง เขาไม่เห็นด้วยก็ต้องบอกว่า ขอให้โอกาสกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว และร่วมกับเขาในการตรวจสอบการปฏิรูปว่าดำเนินไปเพื่ออะไรที่ดีขึ้น นี่เป็นการยึดอำนาจเพื่อปฏิรูป เพราะถ้าอธิบายหรือทำให้เขาทบทวนได้ก็คือ การยึดอำนาจต้องไปดูที่สาเหตุ เป้าหมาย จะดูเพียงวิธีการว่าเป็นการยึดอำนาจคงไม่ได้ คนที่เขาอยากปฏิรูป เปลี่ยนแปลงสู้กับอำนาจที่ไม่ชอบธรรม เขาได้ทำทุกอย่างแล้ว และทำสุดความสามารถของเขาแล้ว แล้วดุลอำนาจมันออกมาคุมทักษิณ ทำให้คุณทักษิณพ้นตำแหน่ง ก็เพราะทหารเข้ามาร่วมด้วย ทหารไม่ใช่คนปฏิวัติ ไม่ใช่คนยึดอำนาจหรอก แต่ประชาชนร่วมกับพลังทางสังคมอีกมากมายที่ยึดอำนาจ และไม่ได้ยึดเอาไว้ตลอดกาล ถ้ายึดไว้ตลอดกาลก็ไม่มีใครเห็นด้วย เป็นเพียงแต่ว่าหาข้อยุตติ’ ‘ดังนั้นแทนที่จะออกมาเคลื่อนไหว หรือทำให้เกิดแรงกระเพื่อมใด ๆ ทางการเมือง ก็ขอให้นับหนึ่งใหม่จากจุดนี้ เพื่อปฏิรูปการเมืองไทยไปพร้อมกัน แล้วเตรียมรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกประเทศ
  • อเนก เหล่าธรรมทัศน์
 • พฤติกรรมที่กองกำลังทหารไทยควํ่ารัฐบาลเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ เรารู้สึกกังวล……ท่าทีของประเทศสำคัญ ๆในกลุ่มอาเซียนและในทวีปเอเชียต่อการเกิดเหตุการณ์รัฐประหารในไทยยังไม่ค่อยชัดเจน นอกจากความรู้สึกตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ก็ยังคงแสดงท่าทียืนยันและ ยึดมั่นในหลักการไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในประเทศของประเทศอื่นใด
  • อเล็กซานเดอร์ ดาวเนอร์
 • รู้สึกตกใจเป็นอย่างยิ่งโดยที่คาดไม่ถึงว่า รัฐประหารจะเกิดขึ้นในประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศบ้านใกล้เมืองเคียงของประเทศไทย เราหวังเป็นอย่าง ยิ่งว่าระบอบประชาธิปไตยของไทยจะได้รับความฟื้นฟูเร็วที่สุด เท่าที่จะกระทำได้
  • อับดุลละห์ อะห์มัด บาดาวี
 • คนตรงในประเทศคด เมื่อผู้นำประเทศต่อต้านหลักการนิติรัฐ โดยที่ไม่มีอำนาจอื่นใดคอยมาถ่วงดุล ทำให้นิติรัฐเสื่อมถอย ลงเรื่อยๆ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวอยู่หัว เมื่อ 25 เมษายน 2549 ต่อประธานศาลฎีกาและศาลปกครอง ก็เพื่อที่จะให้สถาบันตุลาการเข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ไขวิกฤติของชาติ ให้ rule of law ผงาดขึ้นมาอีกครั้ง ดึงประเทศไทยกลับเข้ามาสู่ระบบนิติรัฐ แต่ถึงที่สุดแล้วปัญหา rule of law deficit ที่เข้าข่ายวิกฤติ สถาบันตุลาการ ก็ไม่สามารถเข้ามาเบรก การใช้อำนาจของ พ.ต.ท.ทักษิณ ได้ จึงเป็นเหตุผลหลักที่สังคมไทยหันกลับมาใช้เส้นทางการรัฐประหาร เพื่อหยุดยั้งอำนาจดังกล่าว ‘...พัฒนาการที่ผ่านมา ดูเหมือนว่า ประเทศถูกบังคับให้ทำการรัฐประหาร เนื่องจากประเทศไม่มีหลักของ rule of law..’
  • อัมมาร สยามวาลา
 • เราอยากเปิดพื้นที่สาธารณะ ให้คนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารได้มาพบปะพูดคุยกัน มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้การการเคลื่อนไหวที่เกิดจากความรู้ ปัญญา เป็นกลุ่มประชาชนที่เคลื่อนไหวในเชิงคุณภาพ

อ้างอิง[แก้ไข]