ฤทธี อินทราวุธ

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

คำคม[แก้ไข]

  • จากปรากฏการณ์การรวมพลังของพลเมืองชาวเน็ตของไทยในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบาย Single Gateway ได้แสดงถึงศักยภาพและพลังอำนาจที่ไม่มีตัวตนด้านไซเบอร์ หากนำพลังอำนาจดังกล่าวนี้ไปใช้ในทางที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมือง เช่น การเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติ ในด้านการท่องเที่ยว การรวมพลังต่อต้านการปฏิบัติการข่าวสารของผู้ไม่ประสงค์ดีต่อประเทศชาติ การต่อต้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นภัยต่อสังคมไทย รวมถึงการจาบจ้วงสถาบันฯ โดยการช่วยกัน Report บางเพจเฟซบุ๊กที่เป็นภัยต่อสังคมไทย ก็จะเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง[1]

อ้างอิง[แก้ไข]