วรรณวิภา ไม้สน

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

คำพูด[แก้ไข]

  • “เราเริ่มจากการเจรจาต่อรองกันภายในองค์กร ในฐานะสหภาพ สามารถช่วยคนที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว แรงงานที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ไม่เท่าเทียมกัน รวมถึงการยื่นเรียกร้องต่อการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ให้เขาได้รับค่าชดเชยที่เหมาะสม นอกจากในอุตสาหกรรมสิ่งทอแล้ว เรายังทำให้กับอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ในกลุ่มยานยนตร์ ซึ่งมีปัญหาแตกต่างกัน ทั้งในเรื่องสัญญาจ้าง การจ้างชั่วคราวที่ทำให้ได้รับสิทธิประโยชน์ไม่เต็มที่ หรือสิทธิในการรวมตัวเพื่อเรียกร้องต่อนายจ้าง ว่าโดยรวมเราต่อสู้เพื่อความไม่เป็นธรรมและสิทธิแรงงาน ซึ่งทำมาตลอด 10 กว่าปี”
  • “เราคลุกคลีกับปัญหา เห็นภาพนี้มานาน เราไม่ได้แค่ต่อสู้ในสหภาพ แต่เราทำงานยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลอยู่แล้ว ในเรื่องปัญหาที่ต้องแก้ไขปรับปรุง เราทำงานนี้ทุกปี แต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับแก้ไข ทำให้ปัญหายังคงสะสมอยู่ตลอดมา”

อ้างอิง[แก้ไข]

w
วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ