วรรณวิภา ไม้สน

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

คำพูด[แก้ไข]

  • เราเริ่มจากการเจรจาต่อรองกันภายในองค์กร ในฐานะสหภาพ สามารถช่วยคนที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว แรงงานที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ไม่เท่าเทียมกัน รวมถึงการยื่นเรียกร้องต่อการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ให้เขาได้รับค่าชดเชยที่เหมาะสม นอกจากในอุตสาหกรรมสิ่งทอแล้ว เรายังทำให้กับอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ในกลุ่มยานยนตร์ ซึ่งมีปัญหาแตกต่างกัน ทั้งในเรื่องสัญญาจ้าง การจ้างชั่วคราวที่ทำให้ได้รับสิทธิประโยชน์ไม่เต็มที่ หรือสิทธิในการรวมตัวเพื่อเรียกร้องต่อนายจ้าง ว่าโดยรวมเราต่อสู้เพื่อความไม่เป็นธรรมและสิทธิแรงงาน ซึ่งทำมาตลอด 10 กว่าปี
  • เราคลุกคลีกับปัญหา เห็นภาพนี้มานาน เราไม่ได้แค่ต่อสู้ในสหภาพ แต่เราทำงานยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลอยู่แล้ว ในเรื่องปัญหาที่ต้องแก้ไขปรับปรุง เราทำงานนี้ทุกปี แต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับแก้ไข ทำให้ปัญหายังคงสะสมอยู่ตลอดมา

การกล่าวถึง[แก้ไข]

คณะกรรมการการเลือกตั้ง[แก้ไข]

  • ลูกจ้างเอกชนไม่ได้หยุดเหมือนข้าราชการ เพราะฉะนั้น การที่ กกต.กำหนดวันเลือกตั้งให้เป็นวันพุธ คุณต้องชัดเจนด้วยว่า เขาจะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันแบบไหน เพราะว่ามีลูกจ้างที่ถามมาหลายคนแล้วเรื่องนี้ เขาไม่อยากเสียสิทธิ์ เพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้สำคัญมาก  กกต.ต้องชัดเจนเพราะ ที่ผ่านมาคุณไม่เคยกำหนดวันเลือกตั้งให้เป็นวันพุธ การกำหนดวันเลือกตั้งในลักษณะนี้ จะทำให้ลูกจ้างจำนวนมากเสียสิทธิ์ในการเลือกตั้ง และลูกจ้างเหล่านั้นไม่ใช่คนส่วนน้อย แต่ยังเป็นคนส่วนใหญ่ของพื้นที่ด้วย ดังนั้น กกต.ต้องออกมาให้ชัดเจนกับเรื่องนี้ ว่าลูกจ้างจะใช้สิทธิ์ของเขาได้อย่างไร โดยที่ไม่ต้องเสียสิทธิ์ในการลางาน และไม่ต้องโดนนายจ้างเล่นงานในภายหลัง เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก[1]

อ้างอิง[แก้ไข]