ข้ามไปเนื้อหา

วิธีใช้:ตาราง

จาก วิกิคำคม


นโยบายในการใช้วิกิคำคม
วิกิคำคม:นโยบาย
คู่มือพื้นฐาน
การแก้ไขหน้า
การสร้างลิงก์
การสร้างตาราง
อ้างอิง
ราชบัณฑิตยสถาน

การสร้างตาราง ในวิกิคำคม สามารถสร้างโดยใช้สัญลักษณ์ เครื่องหมายขีดตั้ง หรือใช้คำสั่งของ HTML สร้างได้

ตัวอย่างตารางแบบพื้นฐาน

[แก้ไข]

สามารถทำได้ 2 แบบคือ แบบที่ 1

{| 
| หลักที่ 1 แถวที่ 1 || หลักที่ 2 แถวที่ 1
|- 
| หลักที่ 1 แถวที่ 2 || หลักที่ 2 แถวที่ 2
|}

และ แบบที่ 2

{| 
| หลักที่ 1 แถวที่ 1
| หลักที่ 2 แถวที่ 1
|- 
| หลักที่ 1 แถวที่ 2
| หลักที่ 2 แถวที่ 2
|}

รูปแบบทั้งสองด้านบน จะแสดงผลดังนี้

หลักที่ 1 แถวที่ 1 หลักที่ 2 แถวที่ 1
หลักที่ 1 แถวที่ 2 หลักที่ 2 แถวที่ 2

หรือตกแต่งเพิ่ม โดยใช้แม่แบบ {{ตารางสวย}}

{|{{ตารางสวย}} 
| หลักที่ 1 แถวที่ 1 || หลักที่ 2 แถวที่ 1
|- 
| หลักที่ 1 แถวที่ 2 || หลักที่ 2 แถวที่ 2
|}

จะแสดงผล

หลักที่ 1 แถวที่ 1 หลักที่ 2 แถวที่ 1
หลักที่ 1 แถวที่ 2 หลักที่ 2 แถวที่ 2

การใช้สีในตาราง

[แก้ไข]

การใช้สีในตาราง สามารถกำหนดได้สองแบบคือ กำหนดตามรหัสสีที่เป็น เลขฐาน16จำนวนสามหลัก จาก 000000 ถึง FFFFFF หรือกำหนดตามชื่อสีมาตรฐาน 16 สีที่ ตามมาตรฐาน HTML 4.01 ชื่อสีมาตรฐาน และรหัสได้แก่

Color Hexadecimal Color Hexadecimal Color Hexadecimal Color Hexadecimal
black #000000 silver #c0c0c0 maroon #800000 red #ff0000
navy #000080 blue #0000ff purple #800080 fuchsia #ff00ff
green #008000 lime #00ff00 olive #808000 yellow #ffff00
teal #008080 aqua #00ffff gray #808080 white #ffffff

สำหรับสีทั้งหมดดูได้ที่บทความหลัก สีที่ใช้ในเว็บ

ตัวอย่างตารางอื่น ๆ

[แก้ไข]

ตารางเกมเศรษฐี

[แก้ไข]
Standard (American Edition) Monopoly game board layout
GO ⇒ Mediterranean Avenue ($60) Community Chest Baltic Avenue ($60) Income Tax (Pay 10% or $200) Reading Railroad ($200) Oriental Avenue ($100) Chance Vermont Avenue ($100) Connecticut Avenue ($120) Jail
              
Boardwalk ($400)    Monopoly    St. Charles Place ($140)
Luxury Tax Pay ($75) Electric Company ($150)
Park Place ($350)       States Avenue ($140)
Chance    Virginia Avenue ($160)
Short Line ($200) Pennsylvania Railroad ($200)
Pennsylvania Avenue ($320)       St. James Place ($180)
Community Chest Community Chest
North Carolina Avenue ($300)       Tennessee Avenue ($180)
Pacific Avenue ($300)       New York Avenue ($200)
Go To Jail    Water Works ($150)       B&O Railroad ($200)       Chance    Free Parking
Marvin Gardens ($280) Ventnor Avenue ($260) Atlantic Avenue ($260) Illinois Avenue ($240) Indiana Avenue ($220) Kentucky Avenue ($220)


ตารางหมากรุก

[แก้ไข]
8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h