ข้ามไปเนื้อหา

วิกิคำคม:การอ้างอิงได้

จาก วิกิคำคม
หน้านี้เป็นข้อเสนอสำหรับนโยบาย แนวปฏิบัติหรือกระบวนการของวิกิคำคม
ข้อเสนออาจยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาภายใต้การอภิปรายหรือกระบวนการในการสรุปความเห็นพ้องเพื่อนำมาใช้ การอ้างอิงหรือลิงก์มายังหน้านี้ไม่ควรระบุว่านี้คือ "นโยบาย"


การตรวจสอบว่าคำคมที่มีอยู่ในวิกิคำคมสามารถอ้างอิงได้ (Quotability) หรือไม่ ขณะนี้ไม่มีการตรวจสอบที่ชัดเจนสำหรับหน้าหรือคำคมโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามมีหลายปัจจัยที่ต้องให้น้ำหนักในการพิจารณาว่าหน้าหรือคำคมควรมีอยู่ในรายการนี้หรือไม่ การให้น้ำหนักสำหรับปัจจัยบางอย่างนั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าหัวเรื่องของหน้านั้นเป็น (ก) ตัวบุคคลหรือตัวละครสมมติ (ข) หนังสือ ภาพยนตร์ หรือสื่ออื่น ๆ หรือกระทั้ง (ค) แก่นเรื่อง (theme)

ปัจจัยของการอ้างอิงได้รวมไปถึง

  1. เป็นแหล่งข้อมูลของคำคมพิสูจน์ว่าเป็นจริง
  2. เป็นคำคมดั้งเดิมจากผู้แต่งถึงผู้ใดหรืองานใด ๆ ที่คำคมถูกอ้างถึง
  3. เป็นหัวเรื่องของคำคมที่มีความโดดเด่น เป็นคำคมที่เกี่ยวข้องกับแก่นเรื่องของประสบการณ์ของมนุษย์อย่างกว้าง ๆ เช่น ความรัก หรือเป็นคำคมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อจำกัดหรือทั่วไป เช่น เม่น มื้อกลางวัน หรือกลิ่นรถใหม่ ถ้าคำคมเกี่ยวกับหัวข้อทั่วไป ผู้ที่สร้างคำคมมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในหัวข้อนั้นหรือไม่ ถ้าคำคมเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น บุคคลอื่นมีความโดดเด่นมากหรือไม่
  4. เป็นผู้แต่งหรืองานจากคำคมเป็นที่ น่าจดจำ ถ้าใช่พวกเขามีความโดดเด่นมาก ปานกลาง หรือแทบจะไม่มีเลยใช่หรือไม่ ความโดดเด่นของพวกเขาเป็น แหล่งข้อมูลของคำคม (ตัวอย่างเช่น กวี บัณฑิต หรือเสียงซอ เลิศรัตนชัย) หรือไม่
  5. เป็นคำคมที่แสดงถึงไหวพริบ สาระ สุขุม คารมคมคาย หรือสะเทือนอารมณ์โดยเฉพาะในคำคมเองหรือไม่
  6. เป็นคำคมที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีโดยทั่วไป (เช่น สุภาษิตและความคิดเห็นบางอย่าง) หรือไม่
  7. เป็นคำคมที่ยังคงอยู่ยั่งยืนผ่านกาลและเวลาหรือไม่

มิเช่นนั้นเนื้อหาของการอ้างอิงต้องสอดคล้องกับข้อจำกัดที่อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ ความยาวของหน้า และเงื่อนไขอื่น ๆ ใน วิกิคำคม:ข้อจำกัดของคำคม (ภาษาอังกฤษ)