ข้ามไปเนื้อหา

วิกิคำคม:ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

จาก วิกิคำคม
วิกิคำคมไม่รับประกันความถูกต้องแม่นยำของสารสนเทศ

วิกิคำคม เป็นแหล่งข้อมูลเนื้อหาเสรีบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นผลจากการอาสาสมัครของบุคคลและกลุ่มบุคคลเพื่อพัฒนาทรัพยากรอันเป็นความรู้ทั่วไปของมนุษย์ โครงสร้างของวิกิคำคมเอื้ออำนวยให้ใครก็ตามที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและใช้เว็บเบราว์เซอร์ได้ สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของวิกิคำคมได้ ฉะนั้น โปรดทราบว่าไม่จำเป็นที่เนื้อหาใด ๆ ในวิกิพีเดียนี้จะได้รับการสอบทานจากนักวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญพอที่จะนำเสนอสารสนเทศที่ครบถ้วน แม่นยำ หรือเชื่อถือได้แก่ผู้ใช้งาน

ที่กล่าวมาข้างต้น มิใช่ว่าผู้ใช้งานวิกิคำคมจะไม่สามารถพบสารสนเทศอันทรงคุณค่าและแม่นยำได้จากวิกิคำคม อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าวิกิคำคมไม่อาจรับประกันความถูกต้องแม่นยำของสารสนเทศภายในเว็บไซต์แห่งนี้ได้ไม่ว่าในทางใดก็ตาม เนื่องจากสารสนเทศดังกล่าวอาจถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือรุกราน โดยบุคคลผู้ซึ่งมีความเห็นไม่สอดคล้องกับสถานะปัจจุบันขององค์ความรู้ในสาขาที่ผู้อ่านกำลังสนใจศึกษา

ผู้ประพันธ์ ผู้อุดหนุน ผู้อุปถัมภ์ ผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้ทั่วไป หรือบุคคลอื่นใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิกิคำคม ไม่ว่าในทางใดก็ตาม จะไม่รับผิดชอบหากพบสารสนเทศอันไม่ถูกต้องแม่นยำใด ๆ ภายในวิกิคำคม และผลจากการที่ผู้อ่านนำสารสนเทศดังกล่าว หรือสารสนเทศในเว็บไซต์อื่นที่โยงจากวิกิคำคมไปใช้งาน