ข้ามไปเนื้อหา

วิกิคำคม:บอต

จาก วิกิคำคม
หน้านี้คือนโยบายอย่างเป็นทางการบนวิกิคำคม
นโยบายนี้ได้รับการยอมรับโดยแพร่หลายในหมู่ผู้แก้ไขและถือว่าเป็นมาตรฐานที่ผู้ใช้ทุกคนควรปฏิบัติตาม
กรุณาอย่าทำการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยโดยไม่มีการอภิปรายก่อน

บอต (อังกฤษ: bot) คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ต่อประสานกับวิกิคำคมซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะสามารถทำงานที่ซับซ้อนได้เร็วกว่ามนุษย์ บอตอาจประกอบด้วยฟังก์ชันภายในโปรแกรมไคลเอนต์ (client program) หรือเครื่องมือที่ดำเนินงานภายใต้การควบคุมโดยตรงของผู้ควบคุมที่เป็นมนุษย์เท่านั้น (กึ่งอัตโนมัติ) หรือประกอบด้วยโปรแกรมที่ดำเนินงานโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการควบคุมโดยตรงจากผู้ควบคุมที่เป็นมนุษย์ (อัตโนมัติทั้งหมด) หรือทั้งสองแบบ

นโยบาย / Policies[แก้ไข]

วิกิคำคมภาษาไทยใช้นโยบายบอตมาตรฐานของเมทาวิกิ บอตจะต้องได้รับการอนุญาตใช้งานบอตบนวิกิคำคม หากเป็นบอตที่ทำหน้าที่เฉพาะแก้ไขลิงก์ข้ามภาษาและหน้าเปลี่ยนทาง บอตที่อนุญาตโดยผู้จัดการโครงการ และบอตที่มีสถานะเป็นบอตทั่วโลกสามารถทำงานบนวิกิคำคมภาษาไทยได้ทันที

บอตอาจถูกใช้ให้ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยไม่รบกวนหรือลดศักยภาพของผู้คนในการเข้ามีส่วนร่วมต่อเนื้อหาบนวิกิคำคมและไม่ดำเนินการที่เป็นการโต้แย้งหรือละเมิดนโยบายใด ๆ บอตที่ฝ่าฝืนหลักการเบื้องต้นนี้อาจถูกบล็อกโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า

Meta-wiki standard bot policy is followed in Thai Wikiquote. Bots must be approved prior to use. If the only functionalities of the bots are interwiki and double-redirect, bots with global flag or those approved by Meta stewards by automatic approval rule are allowed to run on this wiki.

Bots may be used provided they work as expected, do not interfere with or reduce people's ability to contribute meaningful content to Wikiquote, and do not perform any controversial actions or violate policies. Bots which break these basic principles may be blocked without warning.

แจ้งขอสถานะบอต / Requests for bot flag[แก้ไข]

สร้างคำขอ / Making a request[แก้ไข]

 1. สร้างคำขอสถานะบอตบนเมทาวิกิ (วิกิคำคมภาษาไทยไม่มีผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง) / Making a request for bot flag on Meta-wiki. (Thai Wikiquote have no bureaucrats.)
 2. เพิ่มคำขออนุญาตใหม่ด้านล่างของ "คำขอปัจจุบัน" / Add new request below "Current requests"
 3. แบบคำขอ (ไทย) / Format (Thai)
  ==== [[ผู้ใช้:ชื่อผู้ใช้ของบอต|ชื่อผู้ใช้ของบอต]] ====
  * '''ผู้ควบคุม:''' ~~~
  * '''ภาษาโปรแกรม/เครื่องมือที่ใช้ทำบอต:'''
  * '''สรุปหน้าที่และการทำงาน:'''
  * '''วิกิที่บอตนี้ได้รับสถานะบอตแล้ว:'''
  * '''แจ้งขอสถานะที่เมทาวิกิ:''' [[m:Steward requests/Bot status#ชื่อบอตของคุณ@th.wikiquote]]
  * '''หมายเหตุ:''' (ถ้ามี)
  --~~~~
  
  แบบคำขอ (อังกฤษ) / Format (English)
  ==== [[User:Bot username|Bot username]] ====
  * '''Operator:''' ~~~
  * '''Programming Language/Framework:''' 
  * '''Function Summary:'''
  * '''Already has the bot flag on:'''
  * '''Request on Meta-Wiki:''' [[m:Steward requests/Bot status#Yournamebot@th.wikiquote]]
  * '''Note:''' (if any)
  --~~~~
  
 4. ถ้าชุมชนไม่มีการคัดค้านหลังจากหนึ่งสัปดาห์ ผู้จัดการโครงการจะมอบสถานะให้กับบอต / If community don't objection after a week. Stewards will grant bot flag.
 5. สำหรับคำขอสถานะบอตเก่าดูที่กรุ / For older requests, see Archive.

คำขอปัจจุบัน / Current requests[แก้ไข]