ข้ามไปเนื้อหา

วิกิคำคม:ผู้ดูแลระบบ

จาก วิกิคำคม

ผู้ดูแลระบบ (อังกฤษ: administrators หรือ sysop) เป็นผู้เขียนวิกิคำคมซึ่งได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงคุณลักษณะทางเทคนิคเฉพาะ (จำพวก "เครื่องมือดูแลระบบ") เช่น ผู้ดูแลระบบสามารถป้องกันหน้า ลบและกู้คืนหน้า ย้ายหน้าข้ามหน้าเปลี่ยนทาง ซ่อนหรือลบรุ่นของหน้า แก้ไขหน้าที่ถูกป้องกัน และบล็อกผู้ใช้อื่น

ผู้ดูแลระบบแบกความรับผิดชอบเหล่านี้เหมือนอาสาสมัคร หาได้ประพฤติอย่างลูกจ้างของมูลนิธิวิกิมีเดียไม่ ผู้ดูแลระบบไม่เคยถูกกำหนดให้ใช้เครื่องมือและต้องไม่ใช้เพื่อประโยชน์ในกรณีพิพาทที่เข้าไปเกี่ยวข้องเด็ดขาด นอกจากมีเครื่องมือแล้ว ผู้ดูแลระบบก็มีความสามารถเทียบเท่าชาววิกิคำคมทั่วไป ไม่มีสิทธิหรืออำนาจพิเศษเหนือผู้อื่น ทั้งการเขียนบทความ เสนอนโยบาย หรือออกความเห็น ทั้งนี้ ชาววิกิคำคมก็ได้ช่วยดูแลระบบวิกิคำคมอยู่แล้ว ด้วยการเก็บกวาดบทความ หรือสอดส่องการก่อกวน เป็นต้น

ความสามารถของผู้ดูแลระบบ

ร้องเรียนผู้ดูแลระบบที่ประพฤติไม่เหมาะสม

การสิ้นสภาพจากการเป็นผู้ดูแลระบบ

จะเป็นผู้ดูแลระบบได้อย่างไร

หากคุณต้องการเสนอชื่อชาววิกิคำคมคนใดหรือเสนอตนเองเป็นผู้ดูแลระบบ ให้เพิ่มชื่อที่ วิกิคำคม:เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล เพื่อให้ชาววิกิคำคมผู้อื่นออกเสียงเพื่อพิจารณารับรองต่อไป

รายชื่อผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบปัจจุบัน

ข้อมูลนี้แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1 มีนาคม 2567 สำหรับข้อมูลล่าสุดดูที่ รายชื่อผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้ สิทธิถาวร ระยะเวลา หมายเหตุ
B20180 (คุย · ส่วนร่วม)
22 กรกฎาคม 2554 – 22 มกราคม 2555
12 สิงหาคม 2554 – 12 พฤศจิกายน 2554
12 พฤศจิกายน 2554 – 12 พฤษภาคม 2555
19 พฤษภาคม 2555 – ปัจจุบัน
ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซถาวร
Tvcccp (คุย · ส่วนร่วม) 23 มกราคม 2566 – 22 กรกฎาคม 2566
22 กรกฎาคม 2566* – 14 กรกฎาคม 2567
* = ได้รับการแต่งตั้งก่อนหมดวาระ (แต่งตั้งในวันที่ 14 กรกฎาคม)

อดีตผู้ดูแลระบบ

ชื่อผู้ใช้ สิทธิถาวร ระยะเวลา หมายเหตุ
Sasakubo1717 (คุย · ส่วนร่วม) 26 มิถุนายน 2555 – 2 มกราคม 2556
13 มกราคม 2556 – 15 เมษายน 2556
Geonuch (คุย · ส่วนร่วม)
26 มกราคม 2566 – 28 สิงหาคม 2566 ลาออก
Kaoavi (คุย · ส่วนร่วม) 14 กรกฎาคม 2566 – 14 มกราคม 2567