วิกิคำคม:ผู้ดูแลระบบ

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ผู้ดูแลระบบ (administrators) หรือ sysop เป็นผู้เขียนวิกิคำคมซึ่งได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงคุณลักษณะทางเทคนิคเฉพาะ (จำพวก "เครื่องมือดูแลระบบ") ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแลระบบสามารถป้องกันหน้า (protect) ลบและกู้คืนหน้า ย้ายหน้าข้ามหน้าเปลี่ยนทาง ซ่อนหรือลบรุ่นของหน้า แก้ไขหน้าที่ถูกป้องกัน และสกัดกั้น (block) ผู้ใช้อื่น

ผู้ดูแลระบบแบกความรับผิดชอบเหล่านี้เหมือนอาสาสมัคร หาได้ประพฤติอย่างลูกจ้างของมูลนิธิวิกิมีเดียไม่ ผู้ดูแลระบบไม่เคยถูกกำหนดให้ใช้เครื่องมือและต้องไม่ใช้เพื่อประโยชน์ในกรณีพิพาทที่เข้าไปเกี่ยวข้องเด็ดขาด นอกจากมีเครื่องมือแล้ว ผู้ดูแลระบบก็มีความสามารถเทียบเท่าชาววิกิคำคมทั่วไป ไม่มีสิทธิหรืออำนาจพิเศษเหนือผู้อื่น ทั้งการเขียนบทความ เสนอนโยบาย หรือออกความเห็น ทั้งนี้ ชาววิกิคำคมก็ได้ช่วยดูแลระบบวิกิคำคมอยู่แล้ว ด้วยการเก็บกวาดบทความ หรือสอดส่องการก่อกวน เป็นต้น

ความสามารถของผู้ดูแลระบบ

ร้องเรียนผู้ดูแลระบบที่ประพฤติไม่เหมาะสม

การสิ้นสภาพจากการเป็นผู้ดูแลระบบ

จะเป็นผู้ดูแลได้อย่างไร

หากคุณต้องการเสนอชาววิกิคำคมรายใดหรือตนเองเป็นผู้ดูแล ให้เพิ่มชื่อชาววิกิคำคมผู้นั้นที่ วิกิคำคม:เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล เพื่อให้ชาววิกิคำคมผู้อื่นออกเสียงเพื่อพิจารณารับรองต่อไป