ศิลปกรรม

จาก วิกิคำคม

[แก้ไข]

 • จิตรกรใดที่ยังไม่เคยมาเมืองกุ้ยหลิน จะไม่สามารถวาดรูปขุนเขาให้สวยงามได้เลย
  • กุ้ยหลิน
 • ในการสร้างสรรค์งานศิลปะไม่จำเป็นต้องมีแนวคิด แนวคิดต่าง ๆ เรามีออกมาจากตัวเรา อาจจะยังร้อยเรียงออกมาไม่ได้ อาจะใช้เวลาหลังจากที่ทำงานเสร็จ เพื่อที่จะอธิบายแนวคิดออกมา
  • เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ
 • ศิลปะไม่ใช่เรื่องของความเก่ง ไม่ใช่เรื่องเล่ห์เหลี่ยม ไม่ใช่เรื่องปฎิภาณอะไรทั้งนั้น มันเป็นเรื่องความจริงใจ มันเป็นเรื่องที่ต้องกลั่นกรอง บ่ม เหมือนผึ้งสะสมน้ำหวานทีเดียวเพื่อจะออกมาเป็นรวงผึ้ง เป็นผลงานออกมา จิตใจประณีตลึกซึ้งเท่าไหร่ งานจะลึกซึ้งเท่านั้น
  • โกวิท อเนกชัย

[แก้ไข]

 • ศิลปะ คือ สิ่งที่มนุษย์ ริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วยความงามและความดี
  • เข็มรัตน์ กองสุข

[แก้ไข]

 • การเรียนศิลปะการแสดงด้านนาฎศิลป์มีความยาก ต้องมีความสนใจเป็นเอก มีพรสวรรค์ มีความมานะอดทน ตั้งใจฝึกฝน จะได้ชำนาญขี้น ถึงครูจะตายไปแล้ว ก็ขอให้มีผู้สืบทอดให้มาก ๆ เพื่อทะนุบำรุงให้ศิลปะแขนงนี้รุ่งเรืองสืบไป
  • จำเรียง พุธประดับ

[แก้ไข]

 • ดนตรีคือการถ่ายทอดขั้นสูง เกินกว่าปัญญา และปรัชญาใด ๆ
  • ลุดวิจ ฟาน เบโทเฟน

[แก้ไข]

 • ไม่มีวิทยาศาสตร์ที่ปราศจากความคิดฝัน และไม่มีศิลปะที่ปราศจากความจริง
  • วลาดีมีร์ นาโบคอฟ

[แก้ไข]

 • ศิลปะ ไม่ใช่สิ่งที่คุณเห็น แต่มันคือสิ่งที่คุณทำให้คนอื่นเห็น
  • เอ็ดการ์ เดกาส์