สมุทรโฆษคำฉันท์

จาก วิกิคำคม

สมุทรโฆษคำฉันท์ เป็นวรรณคดีที่ได้รับการยกย่องจาก วรรณคดีสโมสร ในสมัยรัชกาลที่ 6 ว่าเป็นเรื่องที่แต่งดีเป็นเยี่ยมในกระบวนคำฉันท์ เป็นวรรณกรรมขนาดย่อม มีความยาว ของเนื้อเรื่อง 2,218 บท (นับรวมแถลงท้ายเรื่อง 21 บท ) กับโคลงท้ายเรื่องอีก 4 บท

คำกล่าว[แก้ไข]

พระมหาราชครู[แก้ไข]

พระเสด็จด้วยน้องลีลาส ลุอาศรมอาส-
นเทพลบุตรอันบนฯ

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช[แก้ไข]

แต่นี้พี่อนุช(ะ)ถึงแก่กรรม(ะ)พิกล เรียมฤๅจะยากยล พธู
ตนกูตายก็จะตายผู้เดียวใครจะแลดู โอ้แก้วกับตนกู ฤเห็นฯ

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส [แก้ไข]

จวบจุลศักราชได้ พรรษ สหัสแฮ
สองสตพรรษเอกา ทศอ้าง
กุกกุฏสังวัจฉรา กติกมาส หมายเฮย
อาทิตย์ดลฤถีข้าง ปักษ์ขึ้นปัญจมีฯ
รังสรรค์ฉันท์เสร็จสิ้น สุดสาร
สมุทรโฆษต่อตำนาน เนิ่นค้าง
รจิตเรื่องบิพิสดาร อดีตเหตุ แสดงเฮย
โดยพุทธพจนรสอ้าง อรรถแจ้งแถลงธรรมฯ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]

w
w
วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ