ข้ามไปเนื้อหา

สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ

จาก วิกิคำคม
นารูฮิโตะใน ค.ศ. 2019

สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ (ญี่ปุ่น: 徳仁天皇; พระราชสมภพ 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1960) เป็นจักรพรรดิญี่ปุ่นพระองค์ที่ 126 ทรงขึ้นครองราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 ทรงสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกะคุชูอิน และมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ทรงสนพระทัยในเรื่องของประวัติศาสตร์และดนตรี และยังโปรดปรานการสีวิโอลาอีกด้วย พระองค์ทรงอภิเษกกับมาซาโกะ โอวาดะ ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในสาขาเศรษฐศาสตร์ และทางด้านการทูตที่กระทรวงการต่างประเทศ

คำพูด[แก้ไข]

  • ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนตามกรอบรัฐธรรมนูญ ทั้งจะทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ของรัฐและศูนย์รวมใจของชาวญี่ปุ่นให้สมบูรณ์ ในขณะเดียวกัน ข้าพเจ้าจะระลึกถึงประชาชนอยู่เสมอและยืนหยัดเคียงข้างพวกเขาตลอดไป
  • ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของข้าพเจ้าจะประสบความสำเร็จในด้านการพัฒนาด้วยความพยายามอย่างไม่ลดละผ่านภูมิปัญญาของประชาชน และก่อให้เกิดมิตรภาพและสันติภาพของประชาคมระหว่างประเทศ ตลอดจนความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองของมวลมนุษยชาติ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]