ข้ามไปเนื้อหา

สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 13

จาก วิกิคำคม

สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 13 (อังกฤษ: Leo XIII) ทรงดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1878 ถึง ค.ศ. 1903

ปรัชญา[แก้ไข]

“ “No one is so rich that he does not need another’s help, no one is so poor as not to be useful

in some way to his fellow men, and the disposition to ask assistance from others with confidence and to grant it with kindness is part of our very nature.” Pope LeoXIII

”

“ไม่มีใครรวยจนกระทั่งเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นไม่มีใครจนเสียจนกระทั่งเขาไม่สามารถทำตัวให้เป็นประโยชน์ กับเพื่อนมนุษย์ได้ ในทางใดทางหนึ่งความโน้มน้าวที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นด้วยความเชื่อมั่นและที่จะให้ความช่วยเหลือ ด้วยความกรุณา เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่แท้ของมนุษย์เรา”