สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าจิตรเจริญ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพรรณราย ประสูติเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2406 ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้นเป็น "เจ้าฟ้า" พระองค์ทรงเป็นต้นราชสกุลจิตรพงศ์

คำแถลง[แก้ไข]

“ ความรู้เห็นทั้งปวงอันได้มาโดยตำแหน่งหน้าที่ราชการทั้งนั้น ธรรมดาผู้ที่ได้เป็นรัฐบุรุษของบ้านเมืองถึงจะออกจาก ตำแหน่งหน้าที่ไปแล้ว

ก็ไม่สามารถปลดเปลื้องความรับผิดชอบ ในหนหลังให้ขาดได้ทีเดียว เปรียบว่าถ้าคนธรรมดา เช่น หม่อมฉันทำความลำบากให้แก่คน ภายหลัง หม่อมฉันก็ต้องรับทุกข์นั้นต่อไปไม่มีสิ้นสุด

”
สาสน์โต้ตอบสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙-หม่อมฉัน (คือรับสั่งของสมเด็จฯ ต่อเจ้านายพระองค์หนึ่ง)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไข]