ข้ามไปเนื้อหา

สังคม

จาก วิกิคำคม
ยิ่งสังคมทุจริตมากเท่าไร กฎหมายก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น ~เอ็ดเวิร์ด แอบบีย์

สังคม หรือ สังคมมนุษย์ คือการอยู่รวมกันของมนุษย์โดยมีลักษณะความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหลายรูปแบบ เช่น อาชีพ อายุ เพศ ศาสนา ฐานะ ที่อยู่อาศัย ฯลฯ สำหรับระบบสังคมที่รวมถึงสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นนอกเหนือจากมนุษย์อาจใช้คำว่าระบบนิเวศ ซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ กับสภาพแวดล้อม สังคมของมนุษย์เกิดจากกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจร่วมกันไม่ว่าจะในด้านใด เช่น ประเทศ จังหวัด และอื่น ๆ

คำคม

[แก้ไข]
“ ขนบธรรมเนียมความเป็นไทย ต้องอยู่ในหัวใจของเรา ”
“ เสพดราม่าสังคมอย่างมีสติ วิเคราะห์ เรียนรู้จากมัน อย่าไปอินจนปล่อยให้ด้านมืดในจิตใจเราออกมาเพ่นพ่าน ทุกสิ่งที่เราพูดสะท้อนตัวตนเราเองข้างใน ”
ณัฐ ศักดาทร
“ แสวงหาความรู้เพื่อค้นหาความจริง แสวงหาความจริงเพื่อเข้าใจความเปลี่ยนแปลง สังคมที่ดีจะเกิดขึ้นได้ด้วยความรู้และความจริง ”
“ บทบาทจึงเป็นกลไกอย่างหนึ่งของสังคม ที่ทำให้คนที่อยู่ร่วมกันสามารถสร้างระบบความสัมพันธ์ต่อกันได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ”
“ ไม่มีสังคมใดจะรุ่งเรืองและผาสุกได้ตราบเท่าที่สมาชิกส่วนใหญ่ยังยากจนข้นแค้น ”