สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 เป็นกรรมการในคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองตาม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2560 เป็นอดีตรักษาการประธานวุฒิสภา อดีตรองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 และอดีตสมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา เป็นนักกฎหมายและเนติบัณฑิตไทย

การกล่าวถึง[แก้ไข]

สภาผู้แทนราษฎร[แก้ไข]

  • จุดเริ่มมาจากส.ส. ฉะนั้นจึงฝากกลับไปยัง ส.ส.ว่าท่านคือด่านแรกที่จะพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมรัฐสภา ว่าผู้ที่มีความเหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นนายกฯเป็นใคร และควรเป็นคนที่ส.ส.เห็นชอบเป็นเสียงส่วนใหญ่ก่อน[1]

วุฒิสภา[แก้ไข]

  • ตำแหน่งหน้าที่การงานใดๆก็ตาม เป็นเพียงสิ่งบ่งบอกว่า "เรามีหน้าที่" มิใช่เครื่องหมายหรือสิ่งบ่งบอกว่า "เราเป็นผู้มีอำนาจ มีบารมี"

อ้างอิง[แก้ไข]