สุรยุทธ์ จุลานนท์

จาก วิกิคำคม

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ (เกิด 28 สิงหาคม พ.ศ. 2486 – ) เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 24 ของประเทศไทย (ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 1 ตุลาคม 2549 – ) โดยเป็นนายกรัฐมนตรีที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐประหาร และไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ก่อนหน้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เคยรับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และองคมนตรี

คำคม[แก้ไข]

  • ผมทำไม่ได้ครับ ท่านเคยชวนให้ผมทำ แต่ผมทำไม่ได้ เพราะมันขัดกับความรู้สึกของผมเอง แต่คงเปิดเผยไม่ได้ เอาไว้ถามท่านก็แล้วกัน
  • ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จ ทั้งนี้ จะต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง ตำแหน่งหน้าที่ และเพื่อนร่วมงาน