ข้ามไปเนื้อหา

หลุยส์ อันธูแซร์

จาก วิกิคำคม

คำพูด[แก้ไข]

  • โครงสร้างของสังคมทุกสังคมประกอบไปด้วยระดับ (levels) ซึ่งถูกกำหนดมาอย่างแน่นอนแล้วให้โยงใยกัน (articulate by a specific determination) บรรดาระดับเหล่านี้ ได้แก่โครงสร้างส่วนล่าง (infrastructure) หรือฐานเศรษฐกิจ และโครงสร้างส่วนบน (superstructure) ซึ่งประกอบไปด้วยกฎหมายและการเมือง และระดับอุดมการณ์อันหมายถึง อุดมการณ์ทางศาสนา จริยธรรม อุดมการณ์ทางการเมือง และอุดมการณ์ทางกฎหมาย[1]
  • ศาสนาคริสต์ถือเป็นกลไกอุดมการณ์รัฐในสถาบันหนึ่งที่ทำหน้าที่ กล่อมเกลา สั่งสอนผู้คนให้เรียนรู้ว่าต้องดำเนินชีวิตอย่างไรและหล่อหลอมด้วยการเทศน์สอน ตามงานพิธีต่าง ๆ รวมถึงการเรียนศาสนาในโรงเรียนสอนศาสนาอีกด้วย[1]

อ้างอิง[แก้ไข]

  1. 1.0 1.1 หลุยส์ อันธูแซร์, อุดมการณ์และกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐ, trans. กาญจนา แก้วเทพ .(กรุงเทพฯ)