อีริค ฟรอมม์

จาก วิกิคำคม

อีริค  ฟรอมม์ นักจิตวิเคราะห์เชื้อสายเยอรมัน  ภายหลังโอนสัญชาติเป็นอเมริกัน  ได้แนวคิดจาก ฟรอยด์  และคาร์ล  มารกซ์  มาผสมผสานในการเขียนวิเคราะห์ความสัมพันธ์และพัฒนาการของคนในโครงสร้างทางสังคม

ปรัชญา[แก้ไข]

“ Modern man lives under the illusion that he knows what he wants, while he actually wants what he is supposed to want. ”
คนสมัยใหม่ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความหลงเชื่อว่า เขารู้ว่าเขาต้องการอะไร, ขณะที่สิ่งที่เขาต้องการจริง ๆ คือ สิ่งที่เขาเชื่อว่าสังคมคาดหมายให้เขาต้องการ