อีวาน อิลลิช

จาก วิกิคำคม

อีวาน ดี อิลลิช (ค.ศ. 1926) นักเขียนนักวิจารณ์สังคม  เกิดที่ออสเตรีย  แต่ไปอยู่ในสหรัฐและต่อมาในเม็กซิโก  เป็นผู้เสนอให้เลิกระบบโรงเรียนในหนังสือที่โด่งดังเรื่อง Deschool  Society (1971)  เขาเห็นว่าเทคโนโลยี่สมัยใหม่  และสถาบันการศึกษาที่มีลักษณะเป็นทางการแบบขุนนาง  กำลังทำลายทักษะและการพึ่งพาตัวเองได้ของปัจเจกชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยกว่า  และเสนอให้มีการจัดการศึกษาอย่างไม่เป็นทางการแบบสังคมดั้งเดิมผสมกับเครือข่ายการให้บริการทางการศึกษาแบบใหม่  

ปรัชญา[แก้ไข]

“ “The more the citizen is trained in the consumption of packaged goods and services, The less effective he seems to become in shaping his environment.” ”
“ยิ่งพลเมืองถูกฝึกให้ต้องบริโภคสินค้าและบริการประเภทสำเร็จรูปมากขึ้นเท่าไหร่, พวกเขาก็จะยิ่งมีส่วนกำหนดสภาพแวดล้อมของตนเองได้น้อยลงเท่านั้น”