อุดม รัฐอมฤต

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

คำพูด[แก้ไข]

  • ผมก็เรียนยืนยันว่าการจะไปให้บอกว่าควรแก้อะไรหรือไม่ควรแก้อะไร ผมไม่อยู่ในฐานะที่จะไปพูด เพราะผมเป็นคนยกร่างรัฐธรรมนูญเอง มันจบแล้วสำหรับผม ยืนยันว่าผมให้เหตุผลกับคนที่ทาบทามแล้วเขาก็บอกว่าคณะกรรมาธิการวิสามัญทำเพียงแค่ศึกษาว่ากฎหมายได้วางเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้อย่างไรเท่านั้นเอง ไม่ได้พูดถึงว่าควรแก้หรือไม่ควรแก้ ไม่ใช่ประเด็นนี้[1]
  • จุดประสงค์ของการเอาคนที่รู้เกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญเข้าไปเป็นกรรมาธิการวิสามัญมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเราไม่ได้เข้าไปเพื่อที่จะไปบอกว่าประเด็นไหนที่บกพร่อง เพื่อจะให้แก้ไข ซึ่งถ้าเป็นประเด็นเหล่านั้น ผมพูดได้เลยว่าผมก็อยู่ในฐานะที่จะคอยปกป้อง ผมก็ยืนยันตรงนี้ เพราะเหตุที่ว่าเราเป็นคนร่างมาเอง เราไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะไปพูดในทางแตกต่างกัน[1]
  • เหมือนคนมาถามผมว่าตอนที่ร่างระบบการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อที่หลายคนอาจมีความรู้สึกว่าข้อความในรัฐธรรมนูญกับข้อความในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมันไม่ค่อยไปด้วย ผมก็ยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้คิดมาก่อนแล้ว และเห็นว่าสิ่งที่ทำไปนั้นถูกต้อง ไม่ได้มีส่วนที่จะไปคิดในทางที่เราร่างผิดพลาด ดังนั้น ผมไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะไปพูดแทนใครว่ารัฐธรรมนูญนี้ผิดพลาด ผมพูดตรงนี้ไม่ได้เลย[1]
  • เวลาเข้าไปในคณะกรรมาธิการวิสามัญ จากสิ่งที่ได้รับทาบทามก็ดี หรือจากสถานะที่เราเคยเป็นกรธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญมาเองก็ดี จึงไม่ได้จะมาเป็นคนที่บอกว่าประเด็นไหนไม่ว่าการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ หรือ การแก้ไขบทบาท ส.ว. หรือ วิธีการเลือกตั้ง ควรแก้ไขหรือไม่ควรแก้ไข[1]
  • เวลาเราคิดว่าเรื่องรัฐธรรมนูญมีปัญหา ส่วนใหญ่มันเกิดจากความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ความคิดเห็นที่แตกต่างนั้นถามว่ามันมีเฉพาะรัฐธรรมนูญหรือไม่ ผมเชื่อว่าในกฎหมายเกือบทุกฉบับ ถ้าเมื่อไรมีการใช้เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งที่คนเห็นแตกต่างกัน แล้วเราเรียกว่ามันเป็นปัญหา ทุกกฎหมายมันเป็นปัญหาหมดทุกเรื่อง[1]

อ้างอิง[แก้ไข]