อุบล เรียงสุวรรณ

จาก วิกิคำคม
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนและอาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่านมีประโยคดี วลีเด็ด ที่เป็นข้อคิดและคติสอนใจมากมาย

คำคม[แก้ไข]

  • เกิดกี่ภพ กี่ชาติ ถ้ามีโอกาสขอเลือกเป็นครู[1]
  • นักเรียนควรมาโรงเรียนด้วยความรู้สึกอบอุ่น ไว้วางใจ ครูเป็นเหมือนผู้ให้ความสุข ในการอยู่ร่วมกันของนักเรียนทุกคน ซึ่งย่อมมีผลทางด้านร่างกายและจิตใจ ครูจึงเป็นกัลยาณมิตรของนักเรียนได้จริง ๆ
  • โรงเรียนไม่ใช่แค่สถานที่ให้วิชา แต่เป็นสถานที่ผลิตคนดี-มีวิชา
  • ครู อาจารย์คือผู้สร้างสรรค์ กล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูและขัดเกลา เพิ่มพูนทั้งสติปัญญาและจิตสำนึก เพื่อเป็นประชาชนพลเมืองที่สังคมพึ่งพิงได้
  • นักเรียนคือ "หัวใจ" ของโรงเรียน "ครู อาจารย์" คือผู้สร้างสรรค์กล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูและขัดเกลา เพิ่มพูนทั้งสติปัญญาและจิตสำนึก เพื่อให้เป็นประชาชนพลเมืองที่สังคมพึ่งพิงได้

อ้างอิง[แก้ไข]