เงาะป่า (วรรณคดี)

จาก วิกิคำคม

เงาะป่า เป็นวรรณคดีไทย ประเภท บทละครร้อยกรอง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในระหว่างการพักฟื้นหลังทรงพระประชวร โดยใช้เวลาเพียง 8 วันเท่านั้น

คำกล่าว[แก้ไข]

“ อันบุรุษสตรีนี่เหมือนมด มันเหลืออดจะไม่ชิมลิ้มหวานได้ ”
นางมือซัง, นางวังคอน ค่อนขอดลำหับและซมพลาต่อหน้าฮเนา