ข้ามไปเนื้อหา

เซอเรน เคียร์เคอกอร์

จาก วิกิคำคม
สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการจริง ๆ คือ ต้องทำให้ชัดเจนว่าสิ่งที่ฉันต้องทำ ไม่ใช่สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องรู้ เว้นแต่ว่าความรู้จะต้องมาก่อนทุกการกระทำ สิ่งสำคัญคือการหาจุดมุ่งหมาย เพื่อดูว่าพระเจ้าประสงค์จริง ๆ ว่าข้าพเจ้าจะทำอะไร สิ่งสำคัญคือการพบความจริงซึ่งเป็นความจริงสำหรับข้าพเจ้า เพื่อค้นหาแนวคิดที่ฉันเต็มใจที่จะมีชีวิตอยู่และตายไป

เซอเรน โอบึย เคียร์เคอกอร์ (Søren Aabye Kierkegaard : 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1813 - 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1855) เป็นนักปรัชญาชาวเดนมาร์กในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถือกันโดยทั่วไปว่าเขาเป็นนักปรัชญาอัตถิภาวนิยมคนแรก แม้ว่างานวิจัยในชั้นหลัง ๆ จะแสดงว่าการเชื่อมโยงดังกล่าวอาจกระทำได้ยากกว่าที่เคยคิดกันก็ตาม ในด้านความคิดทางปรัชญานั้น เคียร์เคอกอร์ถือเป็นสะพานเชื่อมระหว่างปรัชญาแบบเฮเกิลกับปรัชญาที่จะคลี่คลายไปเป็นอัตถิภาวนิยมในภายหลัง เขาปฏิเสธอย่างแข็งขันทั้งปรัชญาแบบเฮเกิลที่กำลังเฟื่องฟูในสมัยนั้นและสิ่งที่เขาเรียกว่ารูปแบบอันว่างเปล่าของคริสตจักรเดนมาร์ก งานของเขาส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับปัญหาทางศาสนา เช่น ธรรมชาติของศรัทธา ความเป็นสถาบันของคริสต์ศาสนจักร และเรื่องจริยธรรมและเทววิทยาคริสเตียน เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ บางคนจึงจัดให้งานของเคียร์เคอกอร์อยู่ในประเภทของอัตถิภาวนิยมคริสเตียน งานของเคียร์เคอกอร์อาจยากแก่การตีความ เนื่องจากงานที่เขาเขียนในระยะแรกนั้นเขียนโดยใช้นามแฝงต่าง ๆ กัน และบ่อยครั้งที่งานที่เขาเขียนโดยใช้นามแฝงชื่อหนึ่งจะได้รับความเห็นหรือข้อวิจารณ์จากงานเขียนที่เขาใช้นามแฝงอีกชื่อหนึ่ง

คำคม

[แก้ไข]
“ ความล้มเหลวที่สุด คือการไม่กล้าแม้แต่จะลองทำ ”


“ คนส่วนใหญ่แสวงหาความสุขอย่างรีบเร่งจนกระทั่ง ผ่านเลยความสุขไป ”
Most men pursue pleasurewith such breathless haste That, they hurry pastit