ข้ามไปเนื้อหา

เตเรซาแห่งอาบีลา

จาก วิกิคำคม

นักบุญเตเรซาแห่งอาบีลา (สเปน: Santa Teresa de Ávila, ไทย: นักบุญเทเรซา แห่งอาวีลา) หรือนักบุญเทเรซาแห่งพระเยซู (สเปน: Santa Teresa de Jesús) เป็นนักพรตหญิงโรมันคาทอลิกชาวสเปน นักการปฏิรูปคาทอลิก ผู้ก่อตั้งคณะคาร์เมไลท์ไม่สวมรองเท้า ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักปราชญ์แห่งคริสตจักรในปี ค.ศ. 1970

คำสอน[แก้ไข]

  • อย่าไปสมมุติว่า พระเจ้าต้องการกิจการงานของเรา สิ่งที่พระองค์ทรงต้องการก็คือน้ำใจอันมั่นคง
  • เราควรรักพระเจ้าโดยไม่มีสาเหตุจากผลประโยชน์ส่วนตัวของเรา
  • แม้ว่าเราจะรับใช้พระองค์อย่างซื่อสัตย์เพียงใด ก็อย่าคิดด่าเราสมควรจะได้รับบางสิ่งบางอย่าง
  • วิญญาณที่ขาดการสวดภาวนา เปรียบเสมือนกับร่างกายที่มือเท้าเป็นง่อย
  • เมื่อเราเห็นความผิดของบางคนเราควรเสียใจเหมือนว่าเป็นความผิดเราเอง และพยายามปิดมันเสียจากคนอื่น
  • ผู้ใดรักพระเจ้ามาก ก็ยินดีจะทนทุกข์ทรมานได้มากเพื่อพระเจ้า แต่ผู้ใดรักพระเจ้าน้อย ก็ยอมทนทุกข์ทรมานเพื่อพระเจ้าน้อย