เบเนดิกต์แห่งเนอร์เซีย

จาก วิกิคำคม

นักบุญเบเนดิกต์แห่งเนอร์เซีย (อังกฤษ: Benedict of Nursia; อิตาลี: Benedetto da Norcia) เป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ เกิดราว ค.ศ. 480 ที่เมืองเนอร์เซีย ในประเทศอิตาลี และเสียชีวิตเมื่อราว ค.ศ. 547 ที่มอนเตกัสซีโนในประเทศอิตาลีเช่นกัน นักบุญเบเนดิกต์เป็นผู้ก่อตั้งชีวิตอารามวาสีแบบคณะเบเนดิกติน และเป็นผู้เขียนวินัยของนักบุญเบเนดิกต์สำหรับเป็นกฎปฏิบัติของนักบวชในอารามในคณะเบเนดิกติน ซึ่งเป็นกฎที่ตั้งต้นด้วย “พระเยซู ... จะนำเราทั้งหมดด้วยกันไปสู่นิรันด์กาล” เบเนดิกตินได้รับการสถาปนาให้เป็นนักบุญในปี ค.ศ. 1220

คำสอน[แก้ไข]

“ การเป็นพุทธศาสนิกชน อย่าเป็นแบบถูกบังคับควบคุมเยี่ยงทาส แต่พึงเป็นพุทธศาสนิกชนปฎิบัติพระแบบลูกพึ่งปฎิบัติต่อพ่อแม่เถิด ”


“ ทุกสิ่งที่เป็นอยุ่และ ที่เรามีอยู่ล้วนมาจากตัวเราทั้งสิ้น ยิ่งรักมากก็ยิ่งต้องคืนมาก จึงไม่ควรเหย่อหยิ่งในสิ่งที่เรามีหรือเป็นอยู่ ”
“ อย่าให้ความโกรธเข้าครอบนำจิตใจ อย่าเก็บความผูกพยาบาทไว้เลย อย่าตอบแทนความชั้วด้วยความชั้ว อย่ามุ่งร้ายผู้อื่น ผู้ที่ด่าว่าท่านจงอย่าด่าตอบ ให้เก็บกลับมาพิจรณาดู ”