เรอา กาลเวลามนตราแห่งรัก

จาก วิกิคำคม
• ณ ที่สุดปลายขอบฟ้า
ณ ที่สุดปลายสายตา
ณ ที่สุดแห่งห้วงจินตนาการ
ไม่มีอะไรจะก้าวข้ามไปได้
นอกจาก "ความรัก"
• มนตราแห่งรักผูกพันสองดวงใจ...เนิ่นนานเพียงไหน 
เมื่อการรอคอยสิ้นสุด นิรันดรแห่งรักจะคอยอยู่ให้ได้มาเคยงข้างกันตราบนานเท่านาน
•...สายลมพริ้วไหว        ผ่านหัวใจชื่นหวาน
ดอกไม้เบิกบาน        รัตติกาลอ่อนโยน
ดาราพร่างพราย        ทอประกายส่องฝัน
ความหลังวารวัน        ปล่อยฝันล่องลอย
    อดีตหรือปวดร้าว        ในเหงาหรือขื่นขม
ความหลังทุกข์ระทม        ผ่านพ้นไม่หวนมา
สองจิตพิสุทธิ์        สองความรู้สึกพริ้วไหว
นิรันดร์กาลแต่นี้ไป        สองดวงใจ...เคียงกันนับชั่วกาล