เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน

จาก วิกิคำคม
Edward de Bono (2010)

เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ

  • who has succeeded in making decisions

and judgements simpler through knowing what to pay attention to and what to ignore.

"ผู้เชี่ยวชาญ" คือคนที่ประสบความสำเร็จในการตัดสินใจ และตัดสินได้ง่ายๆว่า "สิ่งไหนที่เขาควรใส่ใจ" และ "สิ่งไหนไม่ควร"

  • We may need to solve problems

not by removing the cause but by designing the way forward even if the cause remains in place.

เราอาจจะไม่แก้ปัญหาจากต้นเหตุ แต่แก้โดยการคิดออกแบบหนทางไว้ล่วงหน้า แม้ต้นเหตุปัญหานั้นจะยังคงอยู่ที่เดิม