ข้ามไปเนื้อหา

แม่ชีเทเรซา

จาก วิกิคำคม
ความบริสุทธิ์ไม่ใช่สิ่งหรูหราของคนไม่กี่คน มันเป็นหน้าที่ง่าย ๆ…

แม่ชีเทเรซา หรือ คุณแม่เทเรซาเป็นนักพรตหญิงในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ท่านมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้ช่วยเหลือและผู้ต่อสู้เพื่อคนยากไร้ทั้งในประเทศที่ยากจนและร่ำรวย

คำพูด[แก้ไข]

  • หาก คุณเอาแต่ตัดสินคนอื่น คุณก็จะไม่มีเวลารักคนอื่นเช่นกัน