ข้ามไปเนื้อหา

แม่แบบ:ข้อเสนอ

จาก วิกิคำคม
หน้านี้เป็นข้อเสนอสำหรับนโยบาย แนวปฏิบัติหรือกระบวนการของวิกิคำคม
ข้อเสนออาจยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาภายใต้การอภิปรายหรือกระบวนการในการสรุปความเห็นพ้องเพื่อนำมาใช้ การอ้างอิงหรือลิงก์มายังหน้านี้ไม่ควรระบุว่านี้คือ "นโยบาย"